BILISTER MÅ VIKE: Stortinget ber nå regjeringen endre vikepliktsreglene, slik at syklister gis prioritet der gang  og  sykkelvei krysser vei og avkjørsel. Illustrasjonsfoto. (Foto: Colourbox)
BILISTER MÅ VIKE: Stortinget ber nå regjeringen endre vikepliktsreglene, slik at syklister gis prioritet der gang og sykkelvei krysser vei og avkjørsel. Illustrasjonsfoto. (Foto: Colourbox)

Vil gi syklistene forkjørsrett

Stortingspolitikerne vil gi syklistene forkjørsrett og nye rettigheter i trafikken.

FORNØYD: Generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening er glad for at Stortinget ønsker å utbedre trafikkfeller og bedre fremkommeligheten for norske syklister. (Foto: Johannessen, Sara/SCANPIX)
FORNØYD: Generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening er glad for at Stortinget ønsker å utbedre trafikkfeller og bedre fremkommeligheten for norske syklister. (Foto: Johannessen, Sara/SCANPIX)

– Gledelig og historisk, sier generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Rune Gjøs om Stortingets vedtak.

Han mener vi aldri tidligere har hatt et Storting som i slik klartekst har gitt sin støtte til syklistene.

LES: Spruter spylevæske mot syklister

Forslagene blir trolig ikke like populære blant bilistene. To av de viktigste forslagene er at biler må vike for syklister når syklistene kommer fra gang- og sykkelvei, og at man forankrer en minimiumsavstand mellom bil og syklister på 1,5 meter.

Fem gode sykkelforslag
Etter at Knut Arild Hareide (Krf) fremmet saken, har saksordfører Hallgeir Langeland (SV) i transport- og kommunikasjonskomiteen sørget for at det er blitt flertall for disse forslagene:

  • Stortinget ber regjeringen øke den statlige satsingen på informasjonsarbeid og holdningskampanjer for å skape bedre samspill mellom trafikantgruppene.
  • Stortinget ber regjeringen opprette en statlig belønningsordning for gang- og sykkelvei.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at hensynet til sykkeltrafikken blir ivaretatt ved planlegging og utbygging av ny infrastruktur.
  • Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til endring av trafikkreglene slik at syklister får bedre sikkerhet og fremkommelighet. Dagens minimumskrav på 1,5 meter til trygg forbikjøring av syklister tas inn i trafikkreglene.
  • Stortinget ber regjeringen endre vikepliktsreglene som gjelder der gang- og sykkelvei krysser vei og avkjørsel slik at syklende gis prioritet.

LES OGSÅ: Styr unna trafikkfellene

Ventet i 20 år
– Å få endret vikepliktreglene har vi jobbet med i 15-20, nå håper vi endelig å få tatt løftet. I dag skjer mange ulykker fordi folk ikke vet hvilke regler som gjelder. Skal man få opp sykkelandelen i norske byer må man gi syklister noen fordeler, sier Rune Gjøs til TV 2 Sporty.

– Dette vedtaket har vi ventet på lenge. Vi har politikere som har sett at situasjonen for syklister er uholdbar, og de ønsker nå å gjøre noe med det, legger generalsekretæren til.

sykkelmannoffroad
sykkelmannoffroad

Tips TV 2 Sporty

– Finn frem sykkelen!
Saksordfører Hallgeir Langeland, som sitter på rogalandsbenken for SV, er enig.

– Jeg er fornøyd med at vi nå får til en mer offensiv sykkelpolitikk, som er bra for helsa og miljøet. Finn fram tråsykkelen, sier Hallgeir Langeland i en kommentar til TV 2 Sporty.

Stortinget drøftet forslagene 14. juni. Dokumentet ble vedtatt med stemmene fra Ap, FrP, SV og Sp, og er nå oversendt regjeringen.

LES OGSÅ: Slik får du en vellykket sykkelferie

sykkelskilt
sykkelskilt

Uklart regelverk
Flertallet i komiteen viser til rapport om temaanalyse sykkelulykker utført av Statens vegvesen (januar 2010):

«I 9 av ulykkene (27 %) kan uklart regelverk hevdes å være en medvirkende årsak til ulykken. Regelverket som omfatter syklister kan være uklart når ikke den fysiske utformingen bygger opp under de rettigheter og plikter som regelverket gir.»

Flertallet ber på denne bakgrunn statsråden vurdere om hele regelverket for syklister bør gjennomgås, og videre om ikke systemet med prikkbelastning til bilførere også må inkludere uvettig kjøring overfor syklende.

Flertallet ber også om at det i systemet med prikkbelastning blir vurdert å ta inn prikkbelastning dersom bilfører kjører for nær syklister.

Ting tar tid i politikken, men Syklistenes Landsforening har ikke all verdens tid.
– Vi mener at allerede i budsjettet til høsten må det komme oppfølging av dette vedtaket. For det må følge penger med dersom de mener noe med det, uttaler informasjonssjef Hulda Tronstad Nydal i Syklistenes Landsforening.

Bli medlem i Sporty og få treningsprogram og vektdagbok