Forside Motor  
 
Statens vegvesen opplever stor pågang av folk som vil fornye førerkortet før ferien (Foto: Terje Pedersen, ANB )
Forside Motor Statens vegvesen opplever stor pågang av folk som vil fornye førerkortet før ferien (Foto: Terje Pedersen, ANB )

Klarer ikke å produsere nok førerkort

Skal du fornye lappen må du smøre deg med tålmodighet.

Over dobbelt så mange fornyet førerkortet i mai i forhold til i fjor. Det skriver siste.no

– I juni forventer vi rekord, sier Jan Edv. Isachsen i Vegdirektoratet, og ber folk regne med noe ventetid.

Kapasiteten er sprengt

Vegdirektoratet antar at dette er bobil- og campingvogneiere og andre som bruker litt større biler enn andre i ferien. Svært mange av disse har førerkort for lett lastebil som går ut i år.

Produksjonskapasiteten for førerkortene er sprengt.

– Publikum må derfor vente noen ekstra dager før førerkortet kommer i posten, sier Isachsen.

Normalt leveres kortene innen en uke, nå kan det ta opptil to uker.

300.000 førerkort utgår

Statens vegvesen jobber nå med å øke produksjonskapasiteten. De forventer mange fornyelser utover høsten ut fra at hele 300.000 med førerkort for lett lastebil har utløpsdato i år.

– Når noen er ute i god tid og dette sammenfaller med generelt stor pågang på våre trafikkstasjoner før ferien, blir det fort litt ventetid, sier Isachsen.

Han minner for øvrig om at de som ikke har behov for å kjøre lette lastebiler kan vente inntil ett år etter utløpsdato uten å måtte kjøre opp på nytt.

Helseattest

Ønsker du å fornye klasse C1 eller C1E (lett lastebil) som er utløpt og ugyldig, kan du gjøre dette i inntil ett år etter utløpsdato for førerkortklassen uten å måtte avlegge praktisk førerprøve. Ta i så fall med deg helseattest, blankett NA 0202 som ikke er eldre enn seks måneder og oppsøk en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Den nye førerretten gjelder fra utstedelsesdato og blir vanligvis gyldig i fem år. Har du fylt 66 år, gjelder klassen til fylte 71 år. Har du fylt 70 år, blir gyldighetstiden bare ett år. Gyldighetstiden kan også bli kortere enn fem år pga. helsesvekkelse.

Har det gått mer enn ett år fra utløpsdato når du søker om fornyelse, må du bestå praktisk førerprøve i klassene C1 eller C1E før nytt førerkort utstedes.

Flere bil og motorsaker fra siste.no finner du her:

Les også: Motivasjon "the american way": Gjør leksene dine - få en Camaro!