Båtliv (Foto: Scanpix)
Båtliv (Foto: Scanpix)

Mye promille-surr til sjøs

Bare en av tre båtførere vet hva som er promillegrensen til sjøs. Vet du hva som er grensen?

Er du usikker på hva som er promillegrensen til sjøs? Da er du ikke alene, viser en landsomfattende undersøkelse som Respons Analyse har utført for DnB NOR Skadeforsikring. Det skiver siste.no

* I dag er promillegrensen for fritidsbåter 0,8, men bare én av tre er klar over at dette er grensen.

* Fartøy over 15 meter har en promillegrense på 0,2.

Fyll og fart

Det virker som om mange båteiere er usikre på hva promillegrensen er til sjøs, mener skadeleder i DnB NOR Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

– 45 prosent av de spurte tror faktisk grensen er lavere enn 0,8 promille, og 17 prosent har oppgitt at de ikke kjenner til hva grensen er. Bare et fåtall tror at det ikke er promillegrense for båtførere eller at den er på over 0,8, sier hun.

Undersøkelsen viser at tre av fire sier de aldri nyter alkohol når de fører båt.

– Fyll og fart er de viktigste årsakene til at det skjer altfor mange alvorlige småbåtulykker, og vi er gledelig overrasket over at såpass mange velger å holde seg edru bak roret. Her har det kanskje skjedd en holdningsendring de siste årene, sier Eger Mollestad.

Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at antall båtulykker har gått noe ned, men at erstatningsbeløpene har økt som følge av at folk kjøper dyrere båter.

Les også: Tollere vil sjekke promille

Kan bli straffeforfulgt

Båtførere som nyter alkohol til sjøs, bør være oppmerksomme på at de kan risikere å bli straffeforfulgt selv om promillen er under 0,8, ifølge Eger Mollestad.

– Politiet har tidligere uttalt at hvis man forårsaker en ulykke og er synlig beruset, kan det få følger, og at slike vurderinger baseres på en persons oppførsel og fremtreden. Alkoholpåvirkning kan også føre til at forsikringen bortfaller eller blir avkortet ved en ulykke, sier Anne Stine Eger Mollestad.

Alkoholforseelser straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, og straffen eskaleres ut fra hvor høy promillen er. Bøter settes normalt til en tredels brutto månedsinntekt, men kan under skjerpende omstendigheter bli høyere. Promille mellom 1,5 og 2,0 gir under normale omstendigheter bot og betinget fengsel, mens promille over 2,0 gir automatisk bot og ubetinget fengsel. Nytt av fjoråret var nye bestemmelser i fritids- og småbåtloven som åpner for tap av førerett av fritidsbåt som følge av for eksempel promillekjøring til sjøs.

Flere motorsaker fra siste.no finner du her:


Les også: Jo - dette er en båt!

Del med dine venner på Facebook