ny1-riksrev-forsvaret-F - Riksrevisjonen: – Gjentatte brudd ved Forsvarets anskaffelser

Manglende internkontroll og innkjøp uten konkurranse er blant avvikene som påpekes i Riksrevisjonens gransking av forsvarssektoren.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Undersøkelsene viser svakheter ved systemene for intern kontroll relatert til Forsvarets anskaffelsesvirksomhet. Dette skaper risiko for mangelfulle leveranser, feilfakturering og overfakturering, heter det i en fersk rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen viser til at 72 prosent av innkjøpene i forvaltningssystemet SAP i løpet av 2010 ikke fulgte de fastlagte rutinene. Dette utgjorde i sum 10 milliarder kroner.

– Habilitet blant personell som foretar anskaffelser, er en forutsetning for å sikre at det mest konkurransedyktige tilbudet blir valgt, skriver Riksrevisjonen i sin redegjørelse.

I løpet av en periode på tre år påpekte Riksrevisjonen 1.196 brudd på regelverket om offentlige anskaffelser i til sammen 616 enkeltsaker. I mer enn halvparten av disse sakene ble det påvist mangel på konkurranse.

I Forsvarsdepartementets svar går det fram at det i 2010 ble gjennomført en rekke tiltak knyttet til materiellforvaltningen i Forsvaret. Departementet ga Forsvaret i oppdrag å etablere et materiellregnskap i løpet av 2010. Forsvaret har rapportert at denne målsettingen ikke er nådd. (©NTB)