RUS
RUS

– Innfør unntakstilstand i rusfeltet

Syke rusavhengige pasienter med rett på behandling, men som sliter med motivasjonen, kastes ut av institusjoner, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Han krever innført unntakstilstand.

- Jeg kjenner flere som har blitt kastet ut av behandlingsinstitusjoner som følge av at de har vært ærlige om manglende motivasjon for total rusfrihet. Da vurderer behandlere det slik at man ikke lenger er en rettighetspasient, fordi man ikke kan forvente at pasienten kan nyttiggjøre seg behandlingen, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Den siste tiden har TV 2 i flere reportasjer påpekt svikt og lovbrudd overfor syke rusmiddelavhengige.