TRAKK SEG FRA TOPPMØTE: Professor Anders Ahlbom (innfelt) granskes ifølge det svenske strålevernet for «en mistanke om interessekonflikt». (Foto: Montasje/Illustrasjon)
TRAKK SEG FRA TOPPMØTE: Professor Anders Ahlbom (innfelt) granskes ifølge det svenske strålevernet for «en mistanke om interessekonflikt». (Foto: Montasje/Illustrasjon)

Mobilstrålingsforsker trakk seg fra WHO-ekspertpanel

Jobbet som styremedlem i brorens lobbyfirma.

En svensk forsker, som regnes som en av Europas største kapasiteter på mobiltelefonistråling, har trukket seg fra WHOs ekspertpanel like før møtet i The International Agency for Research on Cancer startet denne uken i Lyon i Frankrike. - Avslørt av journalist Strålevernet i Sverige melder på sine nettsider at det er «en mi