ibthomsen
ibthomsen

FrP-politiker leste dikt om breddeidrett for Huitfeldt

Ib Thomsen ville vite hvordan kulturministeren ønsker å sikre fremtiden i idretts-Norge.

Det var under spørretimen i Stortinget onsdag at Fremskrittpartiets Solveig Horne utfordret kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) på problemstillingen rundt manglende ishaller i Norge.

– Vi satser spesielt på idrettsanlegg der det bor mye folk og er en dårlig dekning av anlegg. I den sammenhengen har vi sett på ishallene, og det er noe jeg vil se nærmere på i idrettsmeldingen. Som Horne, er jeg veldig opptatt av hockeyhallene i denne sammenhengen.

Debatten utviklet seg etter hvert til å handle om breddeidretten i Norge, og hvordan den kan ivaretas på en best mulig måte.

Leste opp dikt
Stortingsrepresentant Ib Thomsen (FrP) viste sitt engasjement for saken ved å lese opp et dikt for statråden.

«En blomstereng av talenter verker etter å slippe til.
Knoppene på statsråden venter, jeg håper virkelig hun vil.
Fra breddens mange knopper, vi får våre helter og idrettstopper.»

Hør diktet i videovinduet øverst!

Thomsen ville vite hvordan Huitfeldt ønsker å sørge for finansieringen av nye haller og hjelpe kommunene med sine individuelle utfordringer.

Huitfeldt trakk frem det norske spillmonopolet som den sentrale brikken i puslespillet.

– Det viktigste vi kan gjøre er å se på endringer i tippenøkkelen som gir mer til idretten samtidig som vi satser på å opprettholde kulturløftet.

Støtter fordelingsnøkkelen
Høyre-representant Olemic Thommessen lurte på om det var mulig å jobbe med et system der man belønner de prosjektene som finansieres fra flere kilder.

Kulturministeren er skeptisk til tanken, og mener at den vil favorisere lag med private sponsorer.

– Jeg er foretrekker fordelingsnøkkelen. Nemlig at staten gjennom tippemidlene bidrar med én tredjedel, så reiser idrettslagene én tredjedel . og så skal kommunen bidra med en tredjedel. Hvis ikke så tror jeg at tippemidlene vil bli delt til enkelte som allerede har mye penger fra før, sier Huitfeldt.