Undersøkelser viser at 7 av 10 elever kjeder seg, og 8 av 10 synes ungdomsskolen er for teoretisk.Her er en historietime i 8. klasse ved Flesberg ungdomsskole.  (Foto: Lise Åserud)
Undersøkelser viser at 7 av 10 elever kjeder seg, og 8 av 10 synes ungdomsskolen er for teoretisk.Her er en historietime i 8. klasse ved Flesberg ungdomsskole. (Foto: Lise Åserud)

Kristin Halvorsen (SV):
– Vi har oppdratt en generasjon av forhandlingsbarn

Kristin Halvorsen ber foreldrene støtte opp om den autoriteten som lærerne og skolen trenger.

Forhandlingsbarna er ikke vant til å gi seg. De aksepterer ikke et svar som et svar. De kverulerer og diskuterer. Uoppdragne ungdom Nina Fjellheim er rektor Hundsund ungdomsskole i Bærum, og kjenner forhandlingsbarna godt. - Er ungdommene dårligere oppdratt nå enn tidligere? - Nei, men de er veldig vant til å forhandle. De undergraver til dels lærerens autoritet, for du kan ikke drive forhandling med 30 elev