vanskeligWEB (Foto: Illustrasjonsfoto)
vanskeligWEB (Foto: Illustrasjonsfoto)

Sliter du med selvangivelsen?

Disse postene i selvangivelsene kan det lønne seg å kontrollere.

Lørdag går fristen for å levere selvangivelsen ut. Her får du tips om hvilke poster i selvangivelsen det kan være lurt å sjekke.

LES OGSÅ: – Sjekk tallene en ekstra gang før lørdag

DETTE BØR DU SJEKKE:

*At alle boligdata er riktige (boligtype, byggeår, areal)

*Riktig skatteklasse

*At lønn og andre inntekter er ført opp

*Aktuelle fradrag (rentefradrag, reisefradrag, foreldrefradrag)

*Ting som er glemt i fjor, som kan føres opp i år

*Har alle skattepliktige ytelser fra arbeidsgiver blitt innberettet? F.eks. fri mobil

*Er mottatte trygdeytelser korrekte?

*Har korrekte barnehage/SFO-utgifter kommet med?

*Har du krav på særfradrag for store sykdomsutgifter? Dette må dokumenteres med lege/tannlegeerklæring

husWEB (Foto: Illustrasjonsfoto)
husWEB (Foto: Illustrasjonsfoto)

LIGNINGSVERDIEN PÅ BOLIG

Alle boligeiere måtte i høst måle opp boligen sin og rapportere dette til skatteetaten. Ligningsverdien i selvangivelsen skal være satt til 25 prosent av din beregnede boligverdi. Du kan dermed gange den oppgitte ligningsverdien med fire – det utgjør da din boligverdi.

Denne kan imidlertid avvike en god del fra hva din bolig faktisk er verdt. Og det kan gi deg for høy skatt.

SAMBOERE

Samboere kan ikke fritt flytte rentefradragetseg imellom.

For at begge skal kunne få rentefradrag, må begge stå som låntaker. Det vil si at en samboer som vil ha deler av rentefradraget i sin selvangivelse, må stå som låntaker på gjeldsbrevet i banken. Det er ikke nok å være kausjonist.

Vanligvis er hele boliglånet og rentefradraget ført opp hos en av samboerne, selv om lånet er tatt opp i fellesskap. Dette er ikke noe problem så lenge samboerne er ansvarlig 50/50 for lånet, og også har betalt halvparten av rentene hver.

ARV OG GAVER

Arv skal du ikke skatte av, du betaler kun arveavgift. Bak på selvangivelsen finnes posten «1.5.3. Arv og gave». Her skal du krysse av, dersom du er en av de som i løpet av skatteåret har fått arv eller gaver til 100.000 kroner eller mer. Men det betyr altså ikke at du skal betale inntektsskatt av verdiene du har mottatt.

Selv om du ikke betaler inntektsskatt på det du har mottatt, vil Skatteetaten gjerne vite hvorfor formuen din har økt.

STREIKER: 5. desember vil organiserte barnehageansatte streike i to timer for å protestere på bemanningskutt. (Illustrasjonsbilde) (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)
STREIKER: 5. desember vil organiserte barnehageansatte streike i to timer for å protestere på bemanningskutt. (Illustrasjonsbilde) (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)

BARN

Har du barn under 12 år har krav på fradrag for pass og stell av barn, eksempelvis barnehage, dagmamma og SFO.

Dagmammaer og private/kommunale barnehager er ikke alltid like flinke til å rapportere inn hva du har betalt og det er derfor viktig å sjekke post 3.2.10 i selvangivelsen. Er det ikke forhåndsutfylt må du føre det her selv.

Fradraget skal i utgangspunktet være forhåndsutfylt for dem som har barn i offentlige barnehager og skolefritidsordning, men feil kan forekomme.

Er du alene med barnet vil fradraget bli redusert med eventuelt mottatt stønad til barnetilsyn, dette skal være opplyst på selvangivelsen

FRYNSEGODER

SJEKK SÆRLIG: Telefon, mobil, bredbånd, kjøregodtgjørelse.

Mange frynsegoder (eller naturalytelser, som det heter på skattespråket) regnes som lønn. Men det finnes viktige unntak som ikke skal beskattes.

Firmabilen skattlegges etter verdien på bilen.

bilWEb (Foto: Illustrasjonsfoto)
bilWEb (Foto: Illustrasjonsfoto)

Aviser du får i postkassen hjem, regnes som lønn. Men du kan komme deg unna lønnsbeskatning på avisene hvis du kan sannsynliggjøre at du ikke har noen privat fordel, men bare trenger avisene i jobbsammenheng.

Billig lån fra arbeidsgiver. Fordelen av billig lån fra arbeidsgiver skal med i post 2.1.1. Det du har betalt mindre enn den såkalte normrenten, skal regnes som en del av lønnen.

Gaver fra arbeidsgiver er normalt skattefrie (julegaver, fødselsdagsgaver ved «runde jubileer» o l.).

Erstatning fra ulykkesforsikring: Hvis du har fått utbetalt penger på en ulykkes- eller livsforsikring fordi noen er død, er de skattefrie.

Den årlige avkastningen på livsforsikringen din skal imidlertid beskattes ved utbetaling, og skal stå i post 3.1.3.

For deg er frynsegoder ekstra lønnsomt fordi de er et tillegg til bruttolønnen før skatt, og dermed trekker staten bort nesten halvparten. Det negative er at du ikke får feriepenger og pensjonspoeng for «ekstralønnen». Det er derfor lurere å be om høyere lønn enn frynsegoder.

leilighetWEB (Foto: Illustrasjonsfoto)
leilighetWEB (Foto: Illustrasjonsfoto)

LEIEINNTEKTER

Det stilles ett hovedkrav for at leieinntektene fra hybler/hybelleiligheter er skattefrie:

Summen av leieinntektene fra hyblene/hybelleilighetene må ikke overstige den anslåtte leieinntekten av den delen av huset du selv bebor.

Er utleieleiligheten under 60m2, bør du anse den som en hybelleilighet – ikke familieleilighet. I så fall kan du i prinsippet leie ut så mange hybelleiligheter du vil i din egen bolig skattefritt.

Garasjehybler er skattefrie. Utleie i annekser og hybler over garasjer (såkalte garasjehybler), er også skattefrie.