Laks (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
Laks (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Myndighetene til krig mot lakseparasitt

Miljøverndepartementet har gitt grønt lys til å igangsette landets hittil største aksjon for å ta knekken på lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsn-regionen i Nordland.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Første trinn i aksjonen skal starte i sommer, da skal det startes behandling med rotenon.

Fjerner smitterisiko

– Det er kjempebra at vi kommer i gang med behandlingen av disse elvene. Vefsna, som var en av våre beste lakseelver, ble smittet med gyro i 1978, og laksebestandene rundt Vefsn-fjorden har deretter blitt dramatisk redusert. Klarer vi å bli kvitt parasitten, kan laksen igjen danne grunnlag for friluftsliv og rekreasjon i Vefsn-regionen, sier statssekretær Heidi Sørensen (SV).

Behandlingens mål er å bli kvitt parasitten og å få på plass livskraftige laksebestander i regionen.

– Ved å utrydde parasitten fra Vefsn-regionen fjernes også risikoen for smitte til andre viktige laksevassdrag som Rana og Namsen, slik at hele Nordland blir smittefri, opplyser Miljøverndepartementet.

Eneste middelet som virker

Parasitten skal se sine siste dager i møte med plantegiften rotenon. Fagmyndighetene mener denne giften er det eneste middelet som kan ta knekken på parasitten.

Det er ikke sannsynlig at bruken av rotenon vil gi uakseptable miljøvirkninger på lang sikt, ifølge departementet.

Myndighetene har imidlertid satt som vilkår å iverksette tiltak for å beskytte rødlistede arter som ål og elvemusling under behandlingen. (©NTB)