22.10.11: Fredrikstad Maraton

Sted: Fredrikstad, Østfold.

Arrangør: Fredrikstad IF.

Underlag: Terreng.

Start: Klokken 11.00 ved FIF-Huset, Fredrikstadmarka.

Hjemmeside: Fredrikstadif.no