STORKONTROLL: Statens vegvesen stilte med 40 kontrollører da 4000 biler ble sjekket. (Foto: Heiko Junge)
STORKONTROLL: Statens vegvesen stilte med 40 kontrollører da 4000 biler ble sjekket. (Foto: Heiko Junge)

UP legger ut opplysninger om hvor fartskontrollene er på Facebook

– Poenget er at vi skal forebygge, vi skal ikke ta flest mulig i trafikken, sier UP-sjef.

Til sine nærmere 30.000 Facebook-venner vil de legge ut detaljerte opplysninger om hvor de skal ha kontroller, hva de skal kontrollere og når.

– Hvis risikoen for å bli tatt er nok til å skremme folk til å kjøre lovlig så har vi oppnådd hensikten med å forebygge ulykker. Poenget er at vi skal forebygge, vi skal ikke ta flest mulig i trafikken, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Bli venn med utrykningspolitiet (UP) her.

LES OGSÅ: Turistforeningen tilbyr «barnepass» i fjellet

Vil ikke ta noen

UP-sjef Runar Karlsen tror ikke påskeutfarten blir mindre selv om påsken kommer sent i år. Muligens blir det litt mer spredning i hvor folk kjører, tror han.

Det ideelle for UP-sjefen er at politiet er om de ikke tar en eneste sjel.

– Vi er opptatt av å få ned antall hardt skadde og drepte i trafikken. Det er vårt oppdrag ute på veiene, sier han.

LES OGSÅ: Røde Kors forventer skaderush i påskefjellet

Åpen og ærlig på Facebook

Siden Utrykningspolitiet startet sin Facebookside for tre måneder siden har de hatt over fem millioner besøk.

Men hvorfor Facebook?

– De fleste av de som er innom vår side er vår målgruppe: høyrisikogruppen, altså unge menn mellom 18 og 25, som vi veileder til god atferd i trafikken, sier UP-sjefen.

På Facebooksiden kan man gå inn, finne sitt distrikt og hvor det blir kontroller, og hva slags type kontroller det er.

– Vi er åpne og ærlige på hvor vi er, sier Karlsen.

Men – han legger til:

– Vi er selvsagt andre steder også!

LES OGSÅ: Nå kan du gjøre hyttekupp i Hafjell, Hemsedal og Trysil i påsken

Her er noen detaljerte planer for noen av UP-distriktene:

UP-distrikt 01: (Follo og Østfold)

Onsdag 20.4 har UP storkontroll på E-18 Svartskog i Oppegård. Kontrollstedet er et egnet sted for både hastighet, og rus.

Skjærtorsdag 21.4 vil deler av kontrollaktiviteten foregår på E6 Svinesund, i Halden området. Denne dagen er en stor handle/utfartsdag for svenskehandel, med mye ungdomstrafikk med noe fyll og bråk fra disse. (Se for øvrig første del av denne artikkelen om samarbeidet med svensk politi.)

Lørdag 23.4 (påskeaften): UP konsentrerer seg om ruskontroll på Rv. 156 i Ås, Vinterbro. Kontrollstedet er velegnet i forhold til å fange opp rusbilførere. Promillekjørere blir tatt hver gang vi har kontrollaktivitet her.

Søndag 24.4 (1. påskedag): Trafikkovervåking på E6, E-18 i forbindelse med påskeferien avslutning.

Mandag: 25.4 (2. påskedag): Trafikkontroll E-18 Svartskogtoppen i Oppegård fart/rus/atferd, samme sted som onsdag 20.4. Videre har vi en sivil/videobil som overvåker E6, E18 sett i forhold til stor trafikk og uvettig kjøring.

UP-distrikt 02: (Romerike, Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland)

Utrykningspolitiet vil i første rekke konsentrere sin aktivitet til hovedveiene i denne perioden. Dette gjelder først og fremst følgende veistrekninger. E6, Oslo- Nord-Gudbrandsdal. Rv 2 Kløfta- Sverige, Rv 3 Elverum-Nord-Østerdal, RV 25 Trysilveien, RV 4 Nittedal-Gjøvik og E16 Begnadalen-Valdres. Vi prioriterer også fart og ruskontroller på vei til og fra de mest kjente skisentrene og turistanleggene, spesielt under helligdagene.

UP-distrikt 05: (Agder og Rogaland)

Her vil UP-mannskapene ha spesielt fokus på Rv. 9 til Hovden, samt Rv. 41 og 42 fra Arendal mot Gautefall og Vrådal. Tilstedeværelse på Rv. 402 fra Kristiansand mot Gautefall og Vraadal.

I Rogaland er det særlig Rv. 45 mot Sirdal som UP vil overvåke i disse dagene. Samtidig stor oppmerksomhet på E18 og E 39.

UP-distrikt 06: Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane)

Utrykningspolitiet vil benytte både uniformerte og sivile patruljer. Vi vil prioritere E 134 Åkrafjorden mot Seljestad og Røldal. Dessuten vil vi være til stede på E 16 fra Bergen til Oppland grense og på Fv 7 fra Bergen til Hardanger. I tillegg vil vi overvåke trafikken på E 39 langs kysten, men her hovedsakelig med sivile biler.

Se hvor Utrykningspolitiet planlegger å ha kontroller i andre distrikter på deres Facebookside.