ssb-eldreomsorg-dekn - Uendret dekningsgrad i eldreomsorgen

Selv om det ble opprettet mellom 400 og 500 nye plasser i norske sykehjem i fjor, holdt dekningsgraden seg uendret for aldersgruppen over 80 år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I løpet av 2010 ble det rundt 200 færre plasser i aldershjem. Tar man med økningen i tallet på innbyggere over 80 år, ligger dekningsgraden i eldreomsorgen for denne aldersgruppen dermed fortsatt på snaut 19 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt er det nå 41.313 plasser fordelt på 996 sykehjem og aldershjem.

21.000 personer bodde i boliger med heldøgnsbemanning i 2010, en økning på vel 5 prosent fra året før. Bare 10 prosent av disse var 80 år eller over. (©NTB)