Samlerhuset (Foto: TV 2 hjelper deg)
Samlerhuset (Foto: TV 2 hjelper deg)

Samlerhuset kjøpte tilbake myntsamling for 452.000 kroner

Men Christian fikk ikke samme hjelp.

Pensjonisten Gert Veiteberg kjøpte mynter og medaljer for over 400.000 kr i den tro at han gjorde en klok investering for fremtiden. Etter Gerts død mente arvingene at han hadde blitt lurt.

Les også: Gert trodde han kjøpte verdifulle mynter og medaljer

Arvingene kontaktet TV 2 hjelper deg etter at de ikke hørte noe fra Samlerhuset.

Plutselig ville Samlerhuset likevel kjøpe samlingen tilbake. Det viste seg at samlingen var større enn forventet, så arvingene har fått tilbake 452.000 kroner. Samtidig sa Samlerhuset at de skulle bli flinkere til å hjelpe arvinger.

Christian får ikke hjelp

Christian Fugletveit har arvet en stor samling mynter og medaljer, men får ikke den hjelpen Samlerhuset lovte. Han har kun fått tilbud på et par objekter, ingen telefoner og ikke noe tilbud på hele samlingen.

Christians morfar brukte ifølge Christian mellom 100.000 og 200.000 kroner på diverse mynter og medaljer fra Samlehuset.

– Han mente at det var mer lønnsomt å kjøpe mynter og medaljer enn å putte pengene på en høyrentekonto. Han trodde de var så verdifulle at han hadde dem i en bankboks, forteller Christian.

samlerhuset2 (Foto: TV 2 hjelper deg)
samlerhuset2 (Foto: TV 2 hjelper deg)

Se også: Betalte 70.000 kr for kamera og VHS-spiller fra Thorn

Vil tilbakekjøpe for 13.500

Etter morfarens død kontaktet Christian Samlerhuset for å be dem kjøpe tilbake samlingen.

Etter flere henvendelser har imidlertid Christian kun fått tilbud om tilbakekjøp av noen få objekter for til sammen 13.500 kr.

I en e-post skriver Samlerhuset blant annet: ”Vi har pr i dag ikke behov for de andre myntene, medaljene.” Denne e-posten mottok Christian etter at Samlerhuset lovet de skulle ta bedre vare på arvinger.

– Hvordan tror du morfaren din ville reagert om han visste det vi vet i dag?

– Han hadde blitt kjempesinna. Jeg tror ikke det finnes ord for å beskrive det, sier Christian.

Se også: Markedshøyskolen krevde 25.000 kr for ubrukt studieplass

Må ha fullmakt for å selge

Ole Bjørn Fausa, eier og grunnlegger av Samlerhuset, svarer for Samlerhusets behandling av Christians sak.

– Da Christian tok kontakt med oss var han en ukjent person for oss. Han fortalte at han hadde arva en stor samling fra bestefaren. Da er det viktig for oss og våre kunder at han har fullmakt til å selge. Vi ba ham derfor om skifteattest, og det har vi fortsatt å be om, sier Fausa.

Fausa kan gi Christian et godt tilbud på denne samlingen.

– Han har mange mynter, og vi har sett på dem bestefaren hans har kjøpt, han har mye spennende, og Christian kan vente seg et godt tilbud på det

samlerhuset (Foto: Synne Hellum Marschhäuser)
samlerhuset (Foto: Synne Hellum Marschhäuser)

Les også: Kristin samlet 2200 bruskorker - nå har hun endelig solgt dem

Prøvde å selge samlingen

Ettersom Christian opplevde liten velvilje fra Samlerhuset, prøvde han å selge samlingen på nettstedet FINN.no - uten hell.

Og det er kanskje ikke så rart, for det eneste bruktmarkedet som har en bred interesse av Samlerhusets objekter er Samlerhusets eget marked. På hjemmesiden sin etterlyser de objekter de ønsker å kjøpe tilbake, for så å kunne selge dem videre. I flere tilfeller betaler de mindre enn kunden ga.

Lederen for myntsamlerne i Norsk Numismatisk Forening, Kjell Zapffe Andersen, reagerer sterkt på denne ordningen.

– Dette er bukken som vokter havresekken. Da må man jo stille spørsmålstegn ved om det finnes et reelt marked, sier han.

Les også: Aftenposten bryter stadig loven - har fått hundrevis av klager

– Irrelevant hva andre måtte mene

Ole Bjørn Fausa mener imidlertid det er irrelevant hva andre mynthandlere måtte mene.

– En del av disse mynthandlerne er veldig flinke på eldre- og antikke mynter, men de har ikke en kundekrets på moderne samleobjekt av den typen. Derfor har de heller ingen å selge det til. Da blir det litt irrelevant hva de måtte synes. Man må finne en aktør som har en bred kundekrets for den type moderne samleobjekt, sier Fausa.

Når vi ber Samlerhuset presisere hvilken aktør Fausa henviser til, svarer de at det kun er Samlerhuset som har kompetanse til å vurdere slike moderne samlerobjekter. Lederen for myntsamlerne i Norsk Numismatisk Forening reagerer med vantro.

– Her sier jo Ole Bjørn Fausa at vi andre ikke skjønner noe, men det er jo så enkelt som at dette er et marked som ikke fungerer. Når det bare er én aktør som har en større interesse av å kjøpe tilbake disse objektene, så har jo kunden ingen styring på prisen, sier Kjell Zapffe Andersen

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter