Det gir resultater når flere etater går sammen om å kontrollere over 1000 biler på en gang. Illustrasjonsfoto. (Foto: Scanpix)
Det gir resultater når flere etater går sammen om å kontrollere over 1000 biler på en gang. Illustrasjonsfoto. (Foto: Scanpix)

Disse stedene vil UP følge med deg i påsken

Påskehøytiden er også høysesong for trafikkontroller. Se oversikten her.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utrykningspolitiet har nå planene klare for å gjøre påsketrafikken sikrere.

Uniformert og sivilt politi

Både uniformert og sivilt politi vil følge med på bilistenes oppførsel på veiene, men Utrykningspolitiet er ikke bare ute etter å ta trafikksyndere etter at loven er brutt.

– Hovedformålet med vår politiinnsats på veiene er å forebygge lovbrudd som fører til alvorlige ulykker med drepte og hardt skadde, opplyser etaten.

I tillegg ønsker politiet å bidra til effektiv avvikling av trafikken.

– Dette gjør vi i et godt samarbeid med politidistriktene og Statens vegvesen. Det skaper trivsel som igjen påvirker trafikksikkerheten, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Legger ut info på Facebook

På politiets nettsider og på utrykningspolitiets Facebook-sider ligger en oversikt over hvor innsatsen skal settes inn i de ulike politidistriktene.

FACEBBOK-RÅD: Utrykningspolitiet bruker Facebook for å nå ut
  til flest mulig med gode trafikkråd. (Foto: Skjermdump)
FACEBBOK-RÅD: Utrykningspolitiet bruker Facebook for å nå ut til flest mulig med gode trafikkråd. (Foto: Skjermdump)

– Hensikten med det er å forebygge lovbrudd som medfører en risiko for alvorlige ulykker. Særlig på våre Facebook-sider vil vi nå mange med gode råd, sier Karlsen.

I tillegg til generelle varsler om økt aktivitet på de store utfartsårene, har noen distrikter lagt ut ganske detaljerte opplysninger om hvor du kan vente å møte på de blåkledde.

Sen påske

Med sen påske venter UP økt trafikk også til mange sommerreisemål, ikke bare til skisteder og påskefjellet.

Under kan du se noen av planene, mens det er mer detaljer oversikt på utrykningspolitiets Facebook-sider.

Follo og Østfold

  • Onsdag 20. april skal UP ha storkontroll på E-18 Svartskog i Oppegård.
  • Skjærtorsdag 21. april vil det bli kontroller på E6 Svinesund i Halden-området.
  • Lørdag 23. april konsentrerer UP seg om ruskontroll på Rv. 156 i Ås, Vinterbro.

Romerike, Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland

Utrykningspolitiet vil i første rekke konsentrere sin aktivitet til hovedveiene i denne perioden. Dette gjelder først og fremst følgende vegstrekninger: E6, Oslo- Nord-Gudbrandsdal. Rv 2 Kløfta- Sverige, Rv 3 Elverum-Nord-Østerdal, RV 25 Trysilveien, RV 4 Nittedal-Gjøvik og E16 Begnadalen-Valdres. Politiet prioriterer også fart og ruskontroller på vei til og fra de mest kjente skisentrene og turistanleggene, spesielt under helligdagene.

Asker og Bærum, Søndre- og Nordre Buskerud

UP-distriktet følger særlig trafikken på Rv. 40 og Rv 7, altså Numedal og Hallingdal.

Vestfold og Telemark

Påsken er normalt en av de aller største utfartsperiodene i Vestfold og Telemark, som har populære destinasjoner både på fjell og ved sjø. Politiet forventer at en del vil benytte den sene påsken til å åpne hyttesesongen ved sjøen.

UP-distriktet vil særlig prioritere E-18 - E-134, Rv. 32, 36, 38 og 40 i forbindelse med påskeutfart- og hjemreise, men lover å dukke opp også andre steder.

Agder og Rogaland

Her vil UP-mannskapene ha spesielt fokus på Rv.9 til Hovden, samt Rv.41 og 42 fra Arendal mot Gautefall og Vrådal. Tilstedeværelse på Rv.402 fra Kristiansand mot Gautefall og Vraadal.

I Rogaland er det særlig Rv. 45 mot Sirdal som UP vil overvåke i disse dagene. Samtidig stor oppmerksomhet på E18 og E 39.

Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Utrykningspolitiet vil prioritere E 134 Åkrafjorden mot Seljestad og Røldal. Dessuten vil de være til stede på E-16 fra Bergen til Oppland-grensen og på Fv. 7 fra Bergen til Hardanger. I tillegg opplyser politiet at de vil overvåke trafikken på E 39 langs kysten, men her hovedsaklig med sivile biler.

Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal

Kontrollene vil i hovedsak bli gjennomført på de mest trafikkerte veiene/hovedveinettet. Dette er E39/136 Ålesund-Romsdal-Oppland grense, Rv.62/70 Hjelset-Sunndalsøra og E39 Krifast-Halsa.

Sør- og Nord-Trøndelag

UP overvåker nøye hovedveiene til fjellet, E6 Trondheim-Oppdal på utfartsdagene, med tyngdepunkt på onsdag i Oppdalsregionen, samt E-14 Stjørdal mot Sverige. UP har en kontroll sammen med flere på E.14 Skjærtorsdag med tanke på svensketrafikk til Åre. Dessuten følges E-39 opp, samt E-6 rundt skianlegget i Grong. Det blir også noe aktivitet på Fosen. Hjemtransporten blir også fulgt på de samme veiene.

Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland

UP vil følge trafikken på de viktigste veiene i Nordland, både på utfart, onsdag 20.4. og når påsketuristene er på vei hjem 2. påskedag. Politiet vil være tilstede langs E-6 gjennom hele fylket. Andre veier de vil ha fokus på er E-12 Mo - Umbukta og E-10 Narvik -riksgrensen. R-80, Bodø - Fauske, vil ha bil fra UP som vil overvåke trafikken inn til Bodø.

Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark

UP-distriktet kommer til å prioritere påsketrafikken i nord ved kontrollaktivitet på de mest trafikkerte strekningene, men kommer tidvis også til å besøke mindre trafikkerte utfartsområder.