SVINDEL: En ny rapport viser at det trolig ble svindlet sykepenger gjennom folketrygden for to milliarder kroner i 2010. (Foto: Alexander Vestrum / NTB/Alexander Vestrum / NTB)
SVINDEL: En ny rapport viser at det trolig ble svindlet sykepenger gjennom folketrygden for to milliarder kroner i 2010. (Foto: Alexander Vestrum / NTB/Alexander Vestrum / NTB)

Nordmenn svindlet NAV for to milliarder i 2010

Fem prosent av sykepengeutbetalingene fra NAV er trolig svindel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hele to milliarder kroner ble med høy sannsynlighet utbetalt fra NAV på bakgrunn av misbruk av sykelønnsordningen, heter det i en ny rapport som er bestilt av Arbeidsdepartementet.

Det er tidligere gjort lite forskning på trygdesvindel. Det som finnes er indirekte resultater på bakgrunn av sykefravær, smitteeffekter og holdninger til bruk og misbruk av trygdeytelser, men ikke NAV-ansattes egne erfaringer. Funnene i denne nypubliserte rapporten er basert på et ekspertpanel, statistikk og intervjuene med de NAV-ansatte.

Les også: Lovbrudd ved nesten alle Nav-kontor

Slik svindles det oftest

Funn som gir grobunn for mistanke om svindel, er at man får en dramatisk økning i friskmeldinger når det har gått ett år med sykepenger. Dette er maksimal varighet for sykepengeutbetalinger, og det er grunn til å tro at mange trolig kunne blitt friskmeldt tidligere.

Den aller vanligste formen for misbruk er ifølge de NAV-ansatte at de som får sykepenger jobber mer enn de oppgir. Andre vanlige misbruk er å la være å informere om endringer i arbeidsevne, og å arbeide svart mens man mottar sykepenger.

Andre former for svindel som mistenkes er at personer kan manipulere legen.

Les hele rapporten her (PDF-fil)

Ukultur

Det er også funnet ting som tyder på at det er en aksept blant mange at sykelønnsordningen kan brukes for andre forhold enn sykdom og skade. Livssituasjoner eller konfliktsituasjoner på arbeidsplassen som gjør det vanskelig å gå på jobben er ikke i seg selv grunn til å bli mottaker av sykepenger.

Les også: Mer lønnsomt med trygd enn jobb

Bruk/misbruk av sykepengeordningen synes å variere mellom ulike lokalsamfunn, eller internt i ulike bedrifter. Dette tyder på at det har utviklet seg kulturer for at trygdesvindel er akseptert enkelte steder, og smitteeffekten blir stor.

– Fem prosent svindel

Veilederne i NAV oppgir at de i gjennomsnitt får mistanke om misbruk i 7,5 prosent av sakene de behandler, og at de føler seg sikre på at det skjer misbruk i 4,7 prosent av sakene.

– Det er alvorlig at NAV-ansatte rapporterer mistanke om økonomisk kriminalitet, sier statsråd Hanne Bjurstrøm i en pressemelding. Statsråden peker på at misbruk av trygdeordninger undergraver tilliten som velferdsstaten bygger på. Arbeid- og velferdsetaten har fått fem millioner ekstra kroner for å avdekke svindel i 2001. I tillegg skal et spesialisert team raskt behandle de alvorligste sakene.

Undersøkelsen dreier seg om sykemeldinger, der en lege har skrevet ut en sykmelding. Ikke om skulk gjennom egenmeldinger.

Les også. Mener trygdesvindel er en folkesykdom