23.07.11: Olsokrittet

Arrangør: Stiklestad IL

Beskrivelse: Den lengste løypen går rundt Leksdalsvannet, mens den korte løypen går via Hallem, Vistvik og Lein.

Lengde: 38 kilometer, kort løype 5 kilometer

Start: Klokken 11.00 ved Stiklestad Narsjonale Kulturhus (Verdal)

Hjemmeside: olsokrittet.no