Mandag ble bilen til Carine Olsen møkkete av sand fra Sahara. Regner det også ned radioaktivitet fra Japan? (Foto: Carina Olsen)
Mandag ble bilen til Carine Olsen møkkete av sand fra Sahara. Regner det også ned radioaktivitet fra Japan? (Foto: Carina Olsen)

Regner det radioaktivitet fra Japan?

Mandag regnet det sand fra Sahara i Nordland. Kan også utslippene fra de ødelagte atomanleggene i Fukushima nå frem til Norge?

I en måned har det lekket radioaktivitet ut av de ødelagte atomanleggene i Japan. Utslipp Det er kommet radioaktivitet ut i luften med røyk og damp, og ut i havet sannsynligvis sammen med vannet som brukes til å kjøle ned anleggene. Tirsdag ble ulykken oppgradert fra nivå fem til nivå sju på INES-skalaen, som er det mest alvorlige nivået for atomulykker. Evakueringsonen rundt Fukushima-anlegget er utvidet til 30 kilometer, og det internasjonale atome