Unngå full krig om arven

Snakk om de vanskelige tingene på forhånd. Her er ekspertens råd.

Det er få ting som kan skape så dyp konflikt mellom familiemedlemmer som arv. Og med dagens mange forskjellige familiekonstellasjoner med «mine», «dine» og «våre» barn er det ekstra viktig å tenke over hvordan ting kan bli dersom noen skulle falle fra.

Unngå økonomisk tragedie

Forbrukerøkonom i DnBNOR Sidsel Sodefjed Jørgensen forstår godt at arv er et vanskelig tema. Hennes første råd er å fokusere på økonomien etter et eventuelt dødsfall, istedenfor å fokusere på selve dødsfallet.

– Ikke snakk om hvor trist ting kan bli. Det er klart det er trist når noen dør, men det er viktig å unngå at ting blir økonomisk triste i tillegg. Det kan man gjøre ved å lage klare avtaler på forhånd, sier hun.

Vær føre var

Det er også lurt å være føre var.

– Det er jo ikke økonomi man tenker på først hvis man tenker på det å miste partneren. Det kan ofte oppfattes som kynisk, sier forbrukerøkonomen.

– Men det er lov å tenke på det. For noen år siden hørte jeg en eldre dame si: «Når en av oss faller fra, så har jeg tankt å få meg en lettstelt leilighet i byen», sier Sodefjed Jørgensen og smiler.

Ifølge forbrukerøkonomen er det viktig å tenke på begges situasjon. Hun anbefaler partnere å tørre å ta debatten mens man fortsatt er klartenkte.

Sjekk hva loven dekker

En familie bestående av en mor og far som er gift og som har felles barn, vil stort sett være fornøyd med det lovverket som finnes. Alle andre familiekonstellasjoner har nytte av å sjekke d

sidsel_150
sidsel_150
en økonomiske situasjonen dersom noen faller fra.

– Vi støtter oss ofte på at hvis det skulle skje noe, så har vi et lovverk som tar vare på oss. Arveloven tar vare på mange situasjoner, men den er ikke helt dekkende på nye konstellasjoner som mine, dine og våre barn, sier forbrukerøkonomen.

Begynn med å tenke: Hvordan dekker loven min situasjon som etterlatt?

Er svaret «greit» da er alt greit.

Er svaret «ikke greit» da må man finne løsninger for å dekke det gapet som loven ikke dekker.

Les arveloven her.

Disse rettighetene har du hvis du er gift

– Har man inngått et ekteskap, finnes det et sett med regler, sier Sodefjed Jørgensen.

Les mer arverettighetene du har som gift her.

Hvis man har to felles barn, dekkes familiekonstellasjonen godt av arveloven. Partene eier hver sin halvdel av fellesskapet.

Dersom en skulle falle fra, kan partneren sitte i uskifte. Det vil si at den gjenværende partneren sitter på den avdøde partnerens halvdel av boet, og forvalter denne.

– Det som er utfordringen, er at en inntekt faller fra, sier forbrukerøkonomen.

Derfor kan det være lurt å skaffe seg forsikringer som gjør at man vil være i stand til å forvalte boet videre.

Dette er særlig viktig dersom man tar med seg hver sine barn i ekteskapet. Da arver den gjenlevende en del av boet, mens barna til den avdøde partneren arver sine andeler av boet. Da må den gjenlevende partneren løse ut deres deler, og det kan ofte by på problemer.

Les mer om uskifterettighetene du har som gift her.

Disse rettighetene har du hvis du er samboer

Det er kommet et nytt tillegg i arveloven for halvannet år siden, som har styrket rettighetene til par som lever i samboerforhold.

Faller den ene fra, får den gjenlevende i store trekk lov til å sitte igjen med partnerens halvdel av boet.

– Men dette gjelder kun bolig, hytte og bil. Det er ikke snakk om alt, sier Sodefjed Jørgensen.

Etter endringer i arveloven, står samboerne juridisk sterkere
  enn før. (Foto: God morgen Norge)
Etter endringer i arveloven, står samboerne juridisk sterkere enn før. (Foto: God morgen Norge)

Dersom de har felles barn, skal pengene gå til dem.

Dersom de har barn på hver sin kant, går alt til den avdødes barn. Dette er en situasjon man bør forsikre seg mot.

– Du kan også løse en del med et testament, legger forbrukerøkonomen til.

Ifølge arveloven har barna krav på 2/3 av arven fra sin forelder. Det vil si at man kan testamentere bort den resterende 1/3 til sin partner.

Les mer om rettighetene du har som samboer her.

Kun én av ti har testamente

– Mange av de som kommer til meg og ber om råd, angrer på at de ikke har laget avtaler på forhånd. Mye kan gjøres i et testamente, men bare en av ti nordmenn har dette, forteller Sodefjed Jørgensen.

Lovverket sikrer livsarvinger 2/3 av arvelaters eie (netto formue). Plikten begrenses opp til 1 million kroner for barn og 200 000 for fjernere livsarvinger som barnebarn.