foss2 (Foto: Roger Fosaas, © ps)
foss2 (Foto: Roger Fosaas, © ps)

Slik ser kirken ut før Wenche Foss' bisettelse

Om få timer tar divaens nærmeste farvel.

Klokken 14 mandag bisettes hele Norges Wenche Foss.