En gaupe leker med gran. (Foto: Cornelius Poppe/Scanpix)
En gaupe leker med gran. (Foto: Cornelius Poppe/Scanpix)

Rekordmange gauper skutt

Ikke siden midten av 1800-tallet er det felt flere gauper i Norge.

I en melding fra Direktoratet for naturforvaltning blir det opplyst at totalkvoten på gauper kom opp i 175 dyr.

De regionale rovviltnemndene åpnet for å felle i alt 166 gauper fra 1. februar til utgangen av mars. Under jaktperioden ble kvotene økt i flere regioner og endte på hele 175 dyr mens antall felte sluttet på 137 dyr. Det er høyeste registrerte tall siden 1850-årene.

Bestanden av gaupe ligger likevel over bestandsmålet i alle deler av landet.

De siste sju årene er det registrert økning i gaupebestanden bortsett fra i fjor, da tallene viste en viss nedgang. Samtidig har det vært en sterk økning i antall felte dyr og årets jakt ga altså høyeste tall på 150 år. (©NTB)