farmen2
farmen2

– Tommy tror Farmen er en arbeidsleir under nazitiden!

Tommy: – Enkelte mennesker må du bare unnskylde for deres dumskap.

Storbonden har gitt Tommy Rodahl i oppgave å lede ukens arbeid i skogen. Ståle Bjørnvåg og noen av de andre deltakerne har store problemer med hvordan Tommy utfører arbeidsoppgaven og havner i en stor krangel med ham. Etter krangelen er han svært opprørt og bruker ordene «lille-Stalin, gammelnazist og slavedriver» om lederstilen til Tommy. - Tror det er arbeidsleir under nazitiden