Ingen personer kom til skade da skolebussen mistet veigrepet rett sør for avkjørselen til Vingelen.  (Foto: Eirik Røe, retten.no/ANB)
Ingen personer kom til skade da skolebussen mistet veigrepet rett sør for avkjørselen til Vingelen. (Foto: Eirik Røe, retten.no/ANB)

Til og med bergingsbilen skled av veien

Skulle trekke opp personbil. Måtte ha hjelp selv.

En buss med skoleelever, var ikke det eneste kjøretøyet som skled av veien på Fylkesveg 30 ved Kvennan tirsdag. Det skriver Arbeidets Rett.

Både traktorer, en personbil og en bergingsbil var i grøfta på samme sted. Noen kilometer lenger sør på Telneset, var også et vogntog og to personbiler av veien.

Skolebussen fra Østerdal Billag var på vei sørover med videregående-elever, da den skled pent og pyntelig av veien i en slak sving rett etter avkjøringen til Vingelen.

Ekstremt glatt

- Bussen hadde nesten ikke fart, men skled sidelengs over i motsatt kjørebane før den stoppet i snøfonna på venstre sida av veien, forteller Espen Karlsen fra Vingelen, som kom kjørende ned veien fra Vingelen og så hvordan det hele skjedde.

- Det var ekstremt glatt på veien, og bussen skled regelrett av veien i den doserte svingen, tilføyer Marius Wang fra lensmannskontoret i Tynset.

Skoleelevene kunne stige ut av bussen og gikk på veien ned til Kvennan Camping, der de plukket opp av en ny buss.

Bergingsbilen skled av

Imens ble det mer trafikk-kaos på veien. En personbil som kom nordfra passerte bussen, og skled av veien på akkurat samme måte og ble stående fast i grøfta på venstre side rett foran bussen. Det neste som skjedde var at en bergingsbil som kom for å trekke opp denne personbilen, også skled av veien.

Ei veiskrape fra Mesta fikk dratt opp bergingsbilen, som deretter kunne trekke opp personbilen. Politiet rekvirerte berging av bussen, og veien blir ventelig stengt en liten stund mens dette pågår.

- Akkurat det samme hendelsesforløpet hadde vi også noen kilometer lenger sør omtrent samtidig. En slak sving, der en trailer og et par personbiler bare skled av veien, opplyser Wang.

Wang og to andre politifolk dirigerte trafikken på begge stedene, mens bergingen pågikk, og litt over klokka ni var det kun bussen som gjensto.

Du kan lese mer om bil og trafikk på retten.no - her:

Se videoen:: Her er det sinnssvakt glatt