Enken etter Cato Paulsen, Eva Skøld Paulsen, krevde at Statens vegvesen og Mesta skulle ta ansvaret for dødsulykken. Nå er de to blitt frikjent for erstatningsansvar. (Foto: Kay Stenshjemmet, rb.no/ANB)
Enken etter Cato Paulsen, Eva Skøld Paulsen, krevde at Statens vegvesen og Mesta skulle ta ansvaret for dødsulykken. Nå er de to blitt frikjent for erstatningsansvar. (Foto: Kay Stenshjemmet, rb.no/ANB)

Krever at Vegvesenet tar ansvaret for dødsulykke

Eva mistet mannen sin - kjemper for at han skal bli renvasket.

Hvis familien vinner, kan de få økonomisk erstatning. Men ikke minst ønsker familien at Cato Paulsen blir renvasket for beskyldninger om at den avdøde selv var skyld i ulykken.

Taper familien blir det en svært tøff økonomisk belastning, selv om de har fått 100.000 kroner i støtte fra Landsforeningen for Trafikkofre. Det skriver Romerikes Blad.

Uaktsomt

– Vi har aldri akseptert at Statens vegvesen i sin ulykkesrapport la all skyld for dødsulykken på Cato.

Vi mener Statens vegvesen og Mesta opptrådte grovt uaktsomt fordi de ikke tok alle advarsler om mulig dødsfelle i veien alvorlig. I alle fall gjorde de ingenting for å utbedre veifellen før dagen etter at min mann mistet livet, sier Eva Skøld Paulsen.

– Noen må ta ansvar

– Jeg og mine barn er helt enige i at vi vil ta belastningen med en rettssak. Men jeg kan godt forstå at så få tør ta en slik sjanse, av økonomiske grunner. Men hvis ingen gjør det, tror vi alt vil bli som før; ingen blir stilt til ansvar for ulykker på veistrekninger som er rene dødsfeller for trafikantene.

Hvis vi får medhold i retten, tror vi det vil virke preventivt, slik at andre kan slippe å oppleve en lignende tragedie. Denne ulykken kunne vært unngått om Mesta hadde gjort jobben sin, sier Eva Skøld Paulsen.

Livet etter ulykken for snart tre år siden begynner etter hvert å gå noenlunde normalt for familien. De to eldste barna har hatt det svært vanskelig og mistet et skoleår da pappaen ble revet bort. Familien håper at man får en egen ulykkeskommisjon for veitrafikkulykker, selv om regjeringen så langt av avvist dette.

Les mer:

Får støtte i ny rapport

Håper politikere og veivesen lærer

Kunne like gjerne vært meg

Asfalterte "MC-felle"

Advarte mot dødsveien fire timer før det smalt

Kjørte i hull

Cato Paulsen omkom i en mc-ulykke i Husersvingen i Gjerdrum, bare få hundre meter fra sitt hjem. Han kjørte trolig i et hull i veibanen, eller i grusen som lå på asfalten ved hullet, mistet kontrollen over sykkelen og skled under en møtende lastebil. Cato døde i sammenstøtet.

Statens vegvesen ble tre uker før ulykken varslet om mulige dødsfeller i veibanen. De engasjerte Mesta som først 16 dager etter den første faremelding kom for å utbedre veifellen. Men av en eller annen grunn la de ikke på asfalt. Det ble ikke satt opp kjegler, og veien ble heller ikke merket med fareskilt, veiarbeid.

Det er satt av fire dager til rettssaken. Familien krever 300.000 kroner i oppreisningserstatning til hvert familiemedlem.

Det lykkes ikke Romerikes Blad å få kontakt med fylkeskommunens advokat i går.

Du kan lese mer om bil og trafikk på rb.no - her:

LES OGSÅ: Vegvesenet tar ikke ansvar for hull i veien