FÅR KRIIKK: Helsetilsynet kommer med sterk kritikk av hvordan kommuner og bydeler i Akershus og Oslo praktiserer tildeling av sykehjemsplass. (Illustrasjonsbilde) (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
FÅR KRIIKK: Helsetilsynet kommer med sterk kritikk av hvordan kommuner og bydeler i Akershus og Oslo praktiserer tildeling av sykehjemsplass. (Illustrasjonsbilde) (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Kraftig kritikk av sykehjemstildeling

Helsetilsynet kommer med sterk kritikk av hvordan kommuner og bydeler i Akershus og Oslo praktiserer tildeling av sykehjemsplass.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte høsten 2011 en spørreundersøkelse blant tildelingstjenestene i bydelene og kommunene.

Blant annet er det utstrakt bruk av utsatte vedtak og ventelister.

«Utsetter å fatte vedtak»

37 prosent av de som svarte i Oslo svarer at de «utsetter å fatte vedtak» om bydelens kvote er nådd. I Akershus svarer 27 prosent at pasienter i slike tilfeller settes på «venteliste». Ni av femten bydeler i Oslo oppgir at det går tre uker eller mer før de gjennomfører vurderingsbesøk.

Tilsynet mener dette bidrar til å svekke retten til vedtak om helsehjelp «uten ugrunnet opphold».

Undersøkelsen viser også at 38 prosent av saksbehandlerne i Oslo som svarte, mener terskelen for å få sykehjemsplass er for høy.

Demente får vanlig sykehjemsplass

Helsetilsynet er dessuten kritisk til at en så stor del av personene med demens som oppfyller kriteriene om plass i skjermet enhet, likevel får vedtak om vanlig sykehjemsplass.

Undersøkelsen gir indikasjoner på at viktige prinsipper er truet slik tildeling i dag blir praktisert, ifølge tilsynet. (©NTB)