frostskadehovedbilde (Foto: Magdalena Mianowicz)
frostskadehovedbilde (Foto: Magdalena Mianowicz)

Bjørnar adlød ordre - fikk alvorlige frostskader i militæret

Forsvaret mener at han burde ha nektet å adlyde ordre, nå etterforskes de av militærpolitiet.

I 2007 ble Bjørnar Karlsen Øvstetun påført alvorlige frostskader i førstegangstjenesten. En iskald morgen i februar ble Bjørnar og hans tropp ved Heimevernets Utdanningssenter Værnes beordret til det han mener var en kollektiv avstraffelse.

Måtte av med hanskene

– Det var noen under oppstilling som hadde glemt et par ting. De måtte da inn på brakka og ordne det. Vi fikk da en felles avstraffelse. Alle måtte ta av seg hanskene, ned på snø- og isføre i minus 15, og bli stående slik i 7-8 minutter til de andre returnerte, sier Bjørnar til TV 2 hjelper deg.

Men dette var bare begynnelsen.

– Etterpå skulle vi ha adskillelse og sammensetning av AG3. Dette foregikk uten hansker dette og, og metall holder jo ganske så godt på kulde når vi tar på AG3 med såpass kalde hender, sier Bjørnar.

Dette varte i fra cirka 40 minutter til en time. Allerede samme kveld merket Bjørnar problemer med fingrene.

– Det var en slags stikkende følelse og litt murring i fingrene. De var rødere enn de andre, og det var smertefullt helt utpå kvelden, da gjorde det enda mer vondt, forklarer Bjørnar.

Frostskade-hender på snoe (Foto: Christian Moen)
Frostskade-hender på snoe (Foto: Christian Moen)

Frostskader i fem fingre

Neste morgen måtte Bjørnar på sykestuen.

– Om morgenen så hadde jeg blemmer på fingrene, og da fant vi ut at her er det noe som ikke stemmer. På sykestuen ble det konstatert frostskader i fem fingre. Tre på den ene hånden og to på den andre, sier Bjørnar.

Bjørnar reagerer på at han bortsett fra sykestuen, ikke fikk noe hjelp fra Forsvaret.

– Jeg fikk fri fra den første øvelsen, og gikk da i leiren med polvotter. Etterpå gikk jeg fra kontor til kontor i leiren og prøvde å søke hvem jeg kunne få et svar fra og hvem jeg kunne henvende meg til. Der var det stengte dører og døve ører som møtte meg, sier Bjørnar.

Da Bjørnar ikke fikk noe hjelp, valgte han å gjennomføre førstegangstjenesten før han igjen tok opp saken med Forsvaret.

Les også: Robin nektes erstatning for ødelagte felger

– Skulle ha nektet ordre

Da TV 2 hjelper deg møter stabssjefen i Heimevernet, flaggkommandør Ketil Olsen, mener han at Bjørnar skulle ha nektet å følge ordre.

– I dette tilfellet skulle man ha nektet å følge ordre, sier Olsen.

Og fire år senere nekter Forsvaret fortsatt for at Bjørnar ble utsatt for en felles avstraffelse.

– Sett fra befalets side så mener de at det ikke var det. Det å drive fysisk trening og en form for gymnastikk for deretter å gjøre adskillelse og sammensetning, det gjør vi hele tiden, sier Olsen.

Frostskade - forsvaret (Foto: Christian Moen)
Frostskade - forsvaret (Foto: Christian Moen)

Les også: Ventet et halvt år på erstatning for brukket tann

19 prosent invaliditet

NAV godkjente frostskaden som en yrkesskade og en spesialist fastslo hele 19 prosent medisinsk invaliditet. Bjørnar fikk utbetalt en generell erstatning på 200.000 kroner fra Forsvaret via Statens Pensjonskasse. Denne erstatningen ville han ha fått uansett hvordan skaden hadde oppstått.

Bjørnar reagerer på at han her ble beordret til invaliditet, uten at noen har blitt stilt til ansvar.

– Det jeg har fått er en objektiv utbetaling som man får uansett hvordan skaden har oppstått. Jeg mener at det er skjerpende omstendigheter her, i og med at jeg ble beordret til invaliditet når du ser hva jeg har fått konstatert i etterkant, sier Bjørnar.

– Det er harmelig

I fire år har Bjørnar sammen med sin far Helge Øvstetun skrevet en lang rekke brev til ulike avdelinger helt opp til Forsvarsdepartementet for så å bli sendt tilbake til utgangspunktet igjen.

– Det er ingen som har blitt stilt til ansvar, dessverre. Vi har prøvd alle ledd som er mulige, men vi blir dyttet rundt i en rundgang. Vi har siktet på blink, men vi har enda ikke truffet, og det er frustrerende, sier Bjørnar.

Først nå får Bjørnar en beklagelse fra Forsvaret.

– Her har det helt klart skjedd to feil. Den ene er en systemfeil, at det ikke var kompetent befal til stedet og den andre er den personen som gav denne ordren. Det å ta av seg hanskene i minus femten grader i snøen, det er noe man lærer veldig fort i Norge at det gjør man ikke. Det er helt uhørt og du skulle ikke ha blitt utsatt for, hverken du eller noen andre så det beklager jeg på det sterkeste, sier Ketil Olsen.

Se også: KLM nektet å utbetale erstatning

– Kan ikke ta mer ansvar

Forsvarsdepartementet mener at Forsvaret ikke kan ta noe mer ansvar i saken enn det de allerede har gjort.

– Når det gjelder skyld så kan du rette kravet mot det befalet som gav denne ordren, eller så har vi sett på om du kan rette det mot systemet, men vi har kommet frem til at det ikke går, sier departementsråden Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet.

Men det er ikke alle enige om. TV 2 hjelper deg tar kontakt med Krigsadvokatene som ser annerledes på saken.

Krigsadvokatene er den militære påtalemyndighet som behandler militære straffesaker. De er et uavhengig organ underlagt justisdepartementet og de synes at saken til Bjørnar er kritikkverdig.

Etterforskes som straffesak

– Når det da er konstatert at det var en forfrysning så er det alvorlig i seg selv og da stiller jeg spørsmålstegn ved hvorfor det ikke ble satt ned en undersøkelseskommisjon. Dessuten ville en slik kommisjon bli oversendt til meg og jeg ville ha fått vite om dette, for jeg har aldri hørt om denne saken. Den har aldri blitt innrapportert og da er jeg veldig nysgjerrig på hva som egentlig har skjedd i denne saken, sier krigsadvokat Terje Lund til TV 2 hjelper deg.

Saken er foreldet som disiplinærsak, men etter at TV 2 hjelper deg gjorde krigsadvokatene oppmerksomme på saken har de satt i gang en militærpolitietterforskning. Saken etterforskes nå som en straffesak.

– Konsekvensen kan være at det blir et arbeidsgiveransvar, altså at forsvaret må betale for grov uaktsomhet og kritikkverdig opptreden fra personell på et lavere nivå og det kan også i ytterste konsekvens altså hvis det blir avdekket systemfeil, altså feil på flere ting som ikke er slik det skulle være så kan det bli en foretaksstraff – og den kan bli på millioner, sier Lund.

Heimevernet forteller til TV 2 hjelper deg at de samarbeider tett med Krigsadvokaten for å få fram alle relevante fakta, og avventer deres vurdering.

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter