SONE 4

Hovedmålet med trening i sone 4, er å utvikle den aerobe kapasiteten gjennom en forbedring av utnyttelsesgraden, hjertets slagvolum, arbeidsøkonomien og VO2 maks. Det gir seg utslag i forbedret fart ved den anaerobe terskelen.

I denne sonen er det fortsatt overveiende aerob energiomsetning, med 80-95 prosent omsetning av karbohydrater, og 5-10 prosent omsetning av fett. Farten er så høy at produksjon av laktat er større enn eliminasjonen. Det hoper seg opp laktat i løpet av belastningen.

Treningen kan gjennomføres både som kontinuerlig arbeid og som intervalltrening. Lengden på dragene er gjerne kortere enn i sone 3, og pausene lengre. Farten ligger tett opp til konkurransefarten din i mosjonsløp.