SONE 1

Hovedmålet med trening i denne sonen, er å forbedre den aerobe kapasiteten og løpsøkonomien. Ved trening i sone 1 forbedres den aerobe kapasiteten primært ved at utnyttelsesgraden bedres, som følge av at de lokale forholdene i og rundt muskelfibrene forbedres. I denne sonen er det aerob energiomsetning, med ca. 40-60 prosent omsetning av fett, og ca. 60-40 prosent omsetning av karbohydrater. Det er balanse mellom tilførsel og behov for oksygen i energiomsetningen, og det er likevekt mellom produksjon og omsetning av laktat. Treningen består av kontinuerlig arbeid, men gjerne i varierende fart innenfor sonen.