ANDERS11 (Foto: Paul Weaver   TV 2 Interaktiv)
ANDERS11 (Foto: Paul Weaver TV 2 Interaktiv)

– Han har påført meg et økonomisk tap på mer enn ti millioner kroner

Anders Berg nekter å gi seg.

I «Jakten på kjærligheten» var alt rene idyllen hos kyllingbonde Anders Berg ved Bergvad Gaard i Skogbygda. Men da han en tid etter tok et valg om å gi seg som bonde og selge gården, startet marerittet.

Tiden i etterkant har nemlig vært brolagt med rettstvister mellom Berg og kjøper, som følge av at kjøper Lars Øyvind Bøckmann holdt tilbake deler av kjøpssummen på 24,5 millioner kroner.

Partene kom ikke til enighet, og nylig ble TV-bondens gård stadfestet tvangssolgt.

Samme mann som kjøpte gården i 2009, fikk i januar i år mulighet til å kjøpe gården for 17,7 millioner kroner.

Flere år med bitter rettstrid til tross – TV-bonden vil fortsette å kjempe for sine rettigheter.

Står på sitt

– Han har påført meg et økonomisk tap på mer enn ti millioner kroner, og derfor vil det komme et erstatningskrav i hans retning. Dette er per dags dato under utarbeidelse, sier Berg til «God kveld Norge»

– Når vil dette bli gjennomført?

– Så fort som mulig. Jeg har ikke tro på at vi får noe forlik, med tanke på temperaturen i saken. Derfor er det viktig at vi får denne erstatningssaken i gang, helst før sommeren, forteller han.

Berg ønsker foreløpig ikke å gå i detaljer på hva han vil komme til å kreve i erstatning, men sier at han gjør dette for å kjempe for sine rettigheter.

«God kveld Norge» har vært i kontakt med Bøckmann, som sier følgende om en eventuell erstatningssak:

– Det er helt uproblematisk. Jeg ser med glede på å endelig kunne belyse eiendommens reguleringsmessige og tekniske feil og mangler.

Feil og mangler ved eiendommen var også årsaken til at Bøckmann i utgangspunktet valgte å holde tilbake deler av kjøpesummen i 2009.

Positiv

Berg har tidligere uttalt at han kjemper sitt livs kamp i denne saken. Men selv om saken endte med tavngssalg og tapte millioner for hans dels, nekter han å gå i kjelleren.

Han har nå bosatt seg hos «Jakten»-kollega Svein Rommunstad i Overhalla. Og han har tro på at han vil vinne frem med erstatningssaken.

– På grunn av at jeg er en positiv type, så klamrer jeg meg fast til det håp som finnes, sier han til «God kveld Norge»

Dette er saken:

* I 2008 ble gården på 1700 mål og kyllinghus priset til 35 mill.

* Solgt i april 2009 for 24,5 mill.

* I juli krever Anders Berg kjøpet hevet pga. manglende oppgjør.

* Berg kommer hjem til låst dør, kjøper har skiftet låsen, Berg vinner i tingretten, men kjøper vinner i lagmannsretten.

* Høst 2010 taper kjøper søksmål mot megler og selger. Har budt 16,7 millioner i tvangssalg.

* Januar 2011 er salget ennå ikke sluttført. Øvre Romerike tingrett bestemmer at kjøper kan få kjøpe gården til 16,7 millioner kroner, pluss én million kroner for driftsløsøre.