I barnehagen Ragnas Hage arrangerer de skiskole, der skiglade ansatte er instruktører. (Foto: Erik Manshaus)
I barnehagen Ragnas Hage arrangerer de skiskole, der skiglade ansatte er instruktører. (Foto: Erik Manshaus)

Dette kan du forlange av barnehagen

Du skal ikke finne deg i hva som helst.

– Mange førstegangsforeldre er usikker på hva man kan forvente av barnehagen, sier Heidi Bottolfs.

Bottolfs er selv barnehagemamma. Da datteren fikk plass i en privat familiebarnehage var hun først fornøyd, kun fordi hun faktisk fikk plass. Etter hvert viste det seg at barnehagen var dårlig styrt, og at personalet ikke fikk lønningene sine.

Personal – viktigst for kvalitet

Nå begynner barnehagedekningen å bli bra, og foreldre tenker kvalitet – ikke bare plass. Ifølge Haldis Holst, nestleder i Utdanningsforbundet, er personalet den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen. Hvor mange er de? Og hvor kvalifiserte er de?

– Har man et godt lederskap, stabilt personale, en arbeidsgiver som ser deg og mulighet for faglig påfyll, så trives man bedre. Dessuten merker ungene fort om man er engasjert i det man gjør, sier Holst.

Ifølge Holst skal en barnehage ha en styrer som er førskolelærer, og som er der hver dag. Det skal være minst en førskolelærer per avdeling, men Utdanningsforbundet anbefaler to. I tillegg skal barnehagen ha annet barnefaglig personale.

Kvalitetsbarnehage

Bli med til Ragnas Hage, barnehagen der Bottolfs datter er nå.

– Et eksempel på en god barnehage, sier hun.

– Trist historie

Forskjellen i sykefravær fra barnehage til barnehage er stor. Noen barnehager kommer i såkalte «gode helseløyper» der et stabilt personale, muligheter for faglig utvikling og god ledelse har en selvforsterkende effekt, kommer andre i en motsatt spiral. Her er samarbeidet med foreldrene problematisk, og alt nytt er en trussel.

Det var dette Heidi Bottolfs erfarte i datterens første barnehage. Hun snakket med andre foreldre, og sammenliknet historier. Sammen tok de kontakt med kommunen, men fikk ingen respons. Etter skriftlige henvendelser til bydelen, med svar om at bydelen manglet virkemidler, gikk de til pressen. Historien endte med at barnehagen ble stengt.

– Dette er ikke en vanlig historie, men en trist historie, sier Holst i Utdanningsforbundet.

Hun understreker at kommunen har et tilsynsansvar. Kommunen skal se at barnehagen oppfyller lovens krav, uavhengig om de drives av kommunen eller av en privat aktør.

– Barnehagesektoren er ikke veldig regulert, men det finnes noen krav og mål med virksomheten, sier Holst.

Voksne – barnas stemme

I Bottolfs tilfelle har dette ikke fungert. Da er det viktig at foreldre som brukergruppe og ansatte etterspør kvalitet og tilsyn.

– Voksne må være barnas stemme, sier Holst.

Holst mener barnehagen bør ha et foreldresamtaler, foreldreutvalg og samarbeidsutvalg - arenaer hvor man kan ta opp slike problemer.

I barnehagen Ragnas Hage fokuserer de på å bruke naturen. (Foto:
 Erik Manshaus)
I barnehagen Ragnas Hage fokuserer de på å bruke naturen. (Foto: Erik Manshaus)

Lokale, utstyr og årsplan

En annen viktig kvalitetsfaktor i barnehagen, er ifølge Holst, lokalene.

– Se på lokalent, oppfordrer Holst.

– Det skal være en mulighet for barn å utfolde seg ute og inne. Og barnehagen bør ha utstyr som gjør at barna kan bli utfordret.

Hun oppfordrer også foreldre til å etterspørre årsplan. Den sier noe om hvilke aktiviteter barnehagen planlegger.

Hva kan vi forvente av barnehagen?

Her er Utdanningsforbundets krav til kvalitet i barnehagen:

 • Sjekk at det er minste en tredjedel som er utdannet førskolelærere blant de ansatte. Det er kravet i dag – Utdanningsforbundet mener andelen førskolelærere bør bli høyere på sikt.
 • Sjekk at barnehagen har en styrer som daglig er til stede i barnehagen.
 • Sjekk at det er minst tre voksne per 14-18 barn over tre år, og en voksen per tre-fire barn under tre år.
 • Sjekk at barnehagen bruker vikarer ved sykdom, slik at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning.
 • Sjekk at barna har stort nok inne- og uteareal. For barn over tre år skal det være minst 4 kvadratmeter inne, 5,3 kvadratmeter inne for barn under tre år. Utearealet skal være rundt seks ganger så stort som innearealet.
 • Sjekk at barnehagen stimulerer til språkutvikling.
 • Sjekk at barnehagen har en god plan for overgangen barnehage-skole.
 • Sjekk at barnehagen har nok leker og utstyr til lek, bygging, tegning og maling.
 • Sjekk at barnehagen kontrollerer at den oppfyller sikkerhetskravene til det fysiske miljøet.
 • Sjekk at maksprisen ikke overstiger 2330 kroner, matpenger kan avtales på toppen av dette.

Les mer på Utdanningsforbundets sider.