Cathrine Hagem (Foto: TV 2)
Cathrine Hagem (Foto: TV 2)

Kraftrapport avviser forsyningsproblemer til Bergen

Ekspertutvalg avdramatiserer regjeringens påstander om at strømforsyningen til Bergen er i fare. – Det er helt klart at vi bygger denne linjen for å eksportere norsk vannkraft, sier Ulvik-ordfører Mona Hellesnes (V).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vakker Hardangernatur er satt på spill, ifølge motstanderne av kraftmaster. Om kort tid avgjør regjeringen om det skal bygges kraftmaster gjennom Hardanger og den har vist til alvorlige konsekvenser dersom ikke kraftlinjene bygges ut raskt.

Dystert bilde

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og statsråd Terje Riis-Johansen (Sp) har det siste året tegnet et dystert bilde. Gjennom mediene har det blitt repetert at forsyningssituasjonen er svært alvorlig og at det haster med å få forsterket kraftlinjene inn til Bergen. Det er også blitt sagt fra regjeringshold at dersom ikke noe gjøres raskt, så vil man høyst sannsynlig måtte ta i bruk eget prisområde for Bergen, og det vil igjen bety kostbar strøm.

Alt dette tilbakevises lagt på vei av utvalget som har sett nærmere på forsyningssituasjonen og som leverte den såkalte «Rapport 3», som var bestilt av regjeringen.

– Tilfredsstillende situasjon

– Hvor dramatisk er egentlig forsyningssituasjonen? Er det virkelig sant at det haster å få bygget ut linjenettet?

– Vår hovedkonklusjon er at hvis nettet innenfor BKK-området utbygges som planlagt og produksjonssøkningen kommer som planlagt, så mener vi at forsyningssikkerheten med stor sannsynlighet vil være tilfredsstillende de neste 10 årene, selv om vi ikke får Sima-Samnanger-linjen, sier Cathrine Hagem.

Hagem er forsker og energiekspert hos SSB og har sammen med andre fagfolk jobbet i et halvår med den omfattende rapporten som er bestilt av regjeringen. TV 2 har snakket med to andre deltakere i utvalget, som alle sier det samme.

– Ikke prekær

– Vil utvalget betegne situasjonen som prekær?

– Vår oppfatning er ikke at den er prekær, men det kan bli vanskeligere jo lenger ut i det neste tiåret vi kommer, svarer Hagem.

Forsyningssikkerhet til bergenserne har helt fra starten vært et sentralt argument i debatten om de såkalte hardangermastene. Både Olje- og energiministeren og statsministeren har lagt vekt på at folk i Bergen trenger strøm, frykten er en mørklagt by.

Samtidig står sterke næringslivsinteresser bak kravet om nok strøm til bedriftene de representerer og behovet for å kunne bygge ut mer kraft. Både småkraftverk og større prosjekter står på vent fordi det ikke er plass til mer strøm i nettet:

Høringsfristen over

Den 21 februar går høringsfristen ut og ventelig vil regjeringen falle ned på en beslutning om kort tid, det vil si enten master eller sjøkabel. Det er en klar oppfatning blant de fleste at regjeringen vil gå for hardangermaster, som det er gitt konsesjon for, men som TV 2 nylig fortalte krever Frp nå at Stortinget behandler saken grundigere, partiet mener at det må utredes finnes det alternativer til hardangermastene?

– Er det tid til å vente et halvår eller lengre for å utrede grundigere?

– Ja, forsyningssituasjonen de nærmeste årene er ikke spesielt vanskelig.

Liten sjanse for strømbrudd

– Hvor stor er sannsynligheten for at bergenserne vil komme i en situasjon uten strøm?

– At de står uten strøm er veldig liten, fordi de vil bare miste strømmen om en har en kombinasjon med redusert driftssikkerhet og utfall på en av ledningene, forklarer Hagem.

Motstanderne av hardangermastene mener det har vært ført et politisk spill, hvor en har tegnet et trusselbilde som kun delvis forteller sannheten:

– Holdt skjult

– Det er helt klart at vi bygger denne linjen for å eksportere norsk vannkraft inn i et europeisk marked, det har vært prøvd og holdt skjult av regjeringen og statsråden tidligere, men det har heldigvis blitt en større del av debatten i dag, sier Ulvik-ordfører Mona Hellesnes (V) til TV 2 Nyhetene.

Overfor TV 2 presiserer Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen at man nå er opptatt av å raskt falle ned på en beslutning og at man vil gå grundig gjennom alle innspill. Og han tilbakeviser overfor TV 2 Nyhetene at ikke man har vært ryddig med hensyn til prosessen underveis.

Statnett taus

TV 2 har vært i kontakt med Statnett og i et intervju ønsker ikke selskapet å svare på om man vil fraråde Olje- og energidepartementet å vente for å utrede grundigere, slik det ifølge det regjeringsoppnevnte utvalget er tid til.

Statnett mener derimot at de fire rapportene som utvalgene har produsert på oppdrag for regjeringen er grundige nok til at man kan konkludere på bakgrunn av disse.

– Ut fra utvalgsrapporten så skal regjeringen kunne trekke en klar konklusjon?

– Ja, det mener vi bestemt, sier Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett.

– Synes Statnett at rapportene er gjennomgående gode og grundige?

– Ja, absolutt, det synes vi, konkluderer Borgen overfor TV 2 Nyhetene.