Vil ikke vaske oljetilsølt sjøfugl

Det er ikke tilrådelig med vask av sjøfugl som er tilsølt av olje fra det grunnstøtte skipet Godafoss, sier Direktoratet for naturforvaltning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Direktoratet slår fast at omfanget av tilsølt sjøfugl så langt er relativt lite, og at påkjenningen som fuglene utsettes for ved å bli fanget og håndtert av mennesker, ikke gjør det verdt å starte et slikt tiltak nå.

Tellinger som ble utført av Statens naturoppsyn (SNO) søndag, viste at 395 av 4.620 registrerte fugler var tilsølt av olje i større eller mindre grad. Sju av ti tilsølte fugler er ærfugl, fulgt av siland og gråmåke.

Seksjonssjef Terje Bø i Direktoratet for naturforvaltning er likevel bekymret. Han sier at olje som er fanget opp av iskanten utenfor kysten, eller ligger i lommer mellom isflakene, kan utgjøre en trussel for fugler. Han peker også på at innsamling kan skremme mer fugl inn mellom råkene i isen, der oljen er. (©NTB)