Få fugler er tilsølt av olje

Få fugler er tilsølt av olje etter utslippet fra det havarerte konteinerskipet Godafoss, viser tellinger som Statens naturoppsyn (SNO) gjorde fredag og lørdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mannskaper fra SNO har vært på kartleggingsoppdrag både på Østfoldkysten og Vestfoldkysten. Det er generelt lite fugl i områder med olje, og et begrenset antall er registrert med oljesøl, opplyser Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Av omkring 1.600 fugler som er kontrollert, har i underkant av 50 litt eller begrenset med olje i fjærdrakten. Åtte fugler var svært tilgriset, mens sju fugler er ble funnet døde

Det var i hovedsak ærfugl som ble funnet i de utsatte områdene. 950 av fuglene var ærfugl, og det var også flest ærfugl som hadde oljeskader, ifølge DN. (©NTB)