B-sak OJ: 40-åringer har lagt på seg 5 kg

I 1960-årene hadde kvinner en høyere kroppsmasseindeks enn mennene, men kvinnene gikk ned i vekt på 1970-tallet. Mennene har gått jevnt opp i vekt siden 1960-årene. Regnet i antall kilo veier menn i 40-årsalderen nå 5,0 kg mer og kvinnene 5,8 kg mer enn for 15 år siden, viser tall fra Hedmark og Oppland.

Kvinnene har økt i vekt fra rundt 1985. Fra 1995 ser det ut til at vi får en brattere stigning i vektøkningen. Særlig har voksne menn under 60 år og voksne kvinner under 50 år gått opp i vekt, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Utviklingen fra 1965 til 2002 kan illustreres med den økende andelen 40-44-åringer som har fedme med KMI på 30 eller mer. Fedme innebærer mer enn 12-15 kg ekstra vekt i forhold til KMI på 25. De siste helseundersøkelsene i 2001-2003 bekrefter at vekten fortsetter å øke.

- Helseundersøkelsene tyder på at det er en pågående økning i kroppsvekten, og at denne økningen gjelder alle aldre og alle grupper, sier seniorforsker Aage Tverdal ved Folkehelseinstituttet.

Les mer her: 1 av 7 har kropp som ham