OJ
OJ

1 av 7 har slik kropp

En av syv norske menn på alder med Ole Johannes Øvretveit (44) sliter med fedme.

Da han startet prosjektet med å komme i form med TV 2 Sporty veide 175 cm høye Ole Johannes 120 kilo. Han er ikke alene.

Over halvparten av voksne menn i Norge drar på overvekt, vurdert etter kroppsmasseindeks (BMI). Ole Johannes Øvretveit hadde i februar en BMI på 39. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 14,4 prosent av menn i alderen 40 til 45 år har KMI på over 30 og kan karakteriseres som fete.

Er du en av de syv? Se statistikken her: www.fhi.no

Tunge hedmarkinger
Voksne kvinner er nesten like overvektige som mennene, unntatt kvinner på 30 år, hvor andelen er noe lavere. Tallene går fram av helseundersøkelser i fem fylker utført i perioden 2000-2003.

Størst helserisiko er knyttet til fedme som oppstår tidlig i livet.

Andelen med overvekt og fedme varierer noe mellom fylkene. Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks og andelen med overvekt og fedme er lavere i Oslo enn i de fire andre fylkene hvor det er gjennomført helseundersøkelser - Oppland, Hedmark, Troms og Finnmark.

Tyngst på østkanten
40-åringer med høy utdanning har i mindre grad fedme enn grupper med lavere utdanning. I Oslo er den voksne befolkningen tyngre i østlige enn i vestlige bydeler, særlig gjelder dette kvinner.

Blant innvandrere i Oslo varierer forekomsten av overvekt og fedme med etnisk bakgrunn. Andelen med fedme er størst blant kvinner fra Tyrkia og lavest blant menn fra Vietnam.

Kvinner fra Sri Lanka og Pakistan har høyest liv-hofte-ratio, viser en studie blant vel 3000 innvandrere fra ikke-vestlige land.

40-åringer fra Hedmark og Oppland veide i 2000-2001 henholdsvis 5,0 og 5,8 kg mer enn 15 år tidligere. Dette tilsvarer en økning i KMI rundt 2 kg/m2.

Tredobling av overvekt
WHO antar at i visse områder av Nord-Amerika, Midt-Østen, Australasia og Kina er forekomsten av overvekt tre ganger høyere i dag enn i 1980. En gruppe forskere publiserte i 2008 en ny rapport som viser at i 2005 var 937 millioner voksne overvektige og cirka 400 millioner hadde fedme.

LES OGSÅ: 40-åringer har lagt på seg 5 kg

Bli medlem i Sporty og få treningsprogram og vektdagbok