cedric_qpark (Foto: Privat)
cedric_qpark (Foto: Privat)

Cedric går til krig mot Q-Parks høye parkeringsgebyrer

Betalte bare halvparten av boten han fikk av Q-park, nå skal saken løses i forliksrådet.

Private parkeringsselskaper tar høyere gebyrer enn de har lov til, mener Cedric Davidsen. Han nekter å betale mer enn halvparten av gebyret på 700 kroner som Q-park har ilagt ham for å ha parkert uten gyldig billett.

Nå havner saken i forliksrådet.

Bergenseren Davidsen og samboeren var i fjor på bilferie i Oslo, og parkerte utenfor Vestbanen med Oslo-pass. Oslo-passet gir gratis parkering på en rekke offentlige parkeringsplasser. Men parkeringsplassen foran Vestbanen driftes av Q-park og er ikke gratis med Oslo-pass. Dermed fikk Davidsen sin første parkeringsbot.

– Det var helt absurd. Sju hundre kroner er veldig mye penger for en forseelse som skyldtes en misforståelse, sier Davidsen til TV 2 hjelper deg.

Les også: Halvor og faren måtte betale for ukjent bils ulovlige parkering

Betalte halvparten

På offentlige parkeringsplasser er det ikke tillatt å gi høyere tilleggsavgift enn 300 kroner når du mangler gyldig parkeringsbillett i frontruta. For private parkeringsselskaper er det ingen regler som regulerer dette. Cedric Davidsen mener likevel et gebyr på 700 kroner for manglende billett er ulovlig.

– Private selskaper har ikke lov til å straffe folk. Det er det domstolene som skal gjøre. Jeg mener differansen mellom det kommunene har lov å kreve og gebyret til Q-park er en straff og derfor ulovlig, sier Davidsen.

Derfor har han bare betalt halvparten av gebyret på sju hundre kroner.

Les også: Q-park bøtela for akuttfødsel

Skal løses i forliksrådet

Q-park avviser Davidsens klage. Driftsjef Lars G. Monsen sier til TV 2 hjelper deg at parkeringsklagenemnda har behandlet en tilsvarende sak tidligere, uten at klageren fikk medhold. Den gang ble saken avsluttet i nemnda.

Cedric Davidsen i Bergen vil ikke gi seg så lett, og tar saken til forliksrådet. Der skal den behandles 9. februar. Hvis ikke partene blir enige, kan forliksrådet avsi en dom. Skulle Davidsen få medhold, vil dommen kunne få konsekvenser for en rekke nordmenn med parkeringsbøter fra private selskaper.

Les også: Fikk bot for å hjelpe handikappet passasjer

Forbrukerrådet spent

Forbrukerrådets Ole Asbjørn Lie er med i et utvalg som siden 2009 har jobbet med en ny forskrift for å få like regler for private og offentlige parkeringsplasser. Han er spent på utfallet i forliksrådet.

– Jeg kjenner ikke til at noen på har prøvd dette for retten tidligere, sier Lie til TV 2 hjelper deg.

Les også: Måtte betale 4.500 kroner for 1,5 times parkering

Lang tid

Det har gått fem år siden regjeringen fikk utarbeidet en rapport som anbefalte like kjøreregler for private og kommunale parkeringsselskaper.

– Regjeringens mål er å få like regler blant annet når det gjelder klagemuligheter og sanksjonsnivåer, sier Espen Rindedal i Samferdselsdepartementet.

– En arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet har arbeidet med å utrede konkrete forslag til gjennomføring av felles regler for vilkårsparkering. Arbeidet har vært mer omfattende enn ventet, og er nå åtte måneder forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Arbeidet er i sluttfasen, og høring ventes gjennomført i vår. Nye regler kommer likevel trolig ikke før i 2012. Gjennomføring forutsetter lovendring, og saken må behandles i Stortinget og det kan tidligst skje i høst, sier Rindedal.

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter