VIL HA KRAFTLINJER: To av tre mener staten bør bygge kraftlinjen i Hardanger. Andelen har steget med 11 prosentpoeng fra september. Bildet er fra Sørfjorden, som er en arm av Hardangerfjorden. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)
VIL HA KRAFTLINJER: To av tre mener staten bør bygge kraftlinjen i Hardanger. Andelen har steget med 11 prosentpoeng fra september. Bildet er fra Sørfjorden, som er en arm av Hardangerfjorden. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)

Flere vil ha kraftlinjer i Hardanger

To av tre mener staten bør bygge kraftlinjen i Hardanger. Andelen har steget med 11 prosentpoeng fra september.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kaldt vintervær og høye strømpriser er trolig noe av årsaken til at flere er blitt positive til en ny kraftgate mellom Sima og Samnanger.

66 prosent av norske strømkunder er nokså eller helt enig i at kraftlinjen bør bygges. I september var tallet 55 prosent, viser TNS Gallups energibarometer for fjerde kvartal i fjor.

Ikke svar på hva strømkundene foretrekker

Skepsisen til strømkablene er størst blant de yngste og på Vestlandet. Men selv i Hordaland er 56 prosent positive til regjeringens planer. 32 prosent er nokså eller helt uenig.

Undersøkelsen ble gjennomført blant 1000 respondenter i desember og har en feilmargin på 3,1 prosentpoeng. Den gir ikke svar på hva strømkundene foretrekker av luftspenn eller sjøkabel.

– Vi la før helgen fram en fersk rapport som viser at en kraftlinje gjennom Hardanger slett ikke er nødvendig for å sikre nok strøm til Bergen, sier han. Ifølge kraftlinjemotstanderne vil smarte strømmålere og offensive Enøk-tiltak fint kunne erstatte den planlagte strømlinjen.

Økt risiko for energiknapphet

Rapporten om «den tredje vei», ført i pennen av sivilingeniør Svein Roar Brunborg, bør legges ved de fire rapportene om sjøkabelalternativet som olje- og energiministeren har bestilt, mener Bevar Hardanger, Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet og Friluftslivets fellesorganisasjon.

– Rapporten viser at den nye kabelen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, sa styreleder Klaus Rasmussen i Bevar Hardanger under fredagens presentasjon.

– Strømforsyningen til Bergensområdet er sårbar. Det er økt risiko for energiknapphet, og fare for flere timer med utkobling for husholdningene hvis dagens vekst fortsetter uten forsterking av nettet, heter det i notatet.

Har varslet bred høring

Fire fagtunge rapporter om sjøkabel i Hardanger lander tirsdag på olje- og energiminister Terje Riis-Johansens bord. Sp-statsråden og regjeringen skal deretter fatte en endelig avgjørelse i det som ble en av høstens største saker i norsk politikk.

Det er ventet at rapportene vil konkludere med at sjøkabelalternativet er teknisk gjennomførbart, men at det blir opp til politikerne å se om pris og anleggstid er akseptable. Riis-Johansen har varslet en bred høring for alle involverte parter 10. februar.

Ifølge Bergens Tidende viser en kartlegging Statnett har gjennomført at bunnen av Hardangerfjorden er paddeflat og dermed perfekt for kabellegging. Men ilandføringen i Kvam kan by på problemer, i likhet med dybden og faren for skred. En tredel av det knapt 70 kilometer lange fjordstykket er dypere enn 800 meter. (©NTB)