NORSK REDNING: Irlands økonomi er i krise. Nå kan norske miljøvennlige oppdrettsanlegg på land, som Norge har takket nei til, gjøre irene til oppdrettskonger. (Foto: TV 2)
NORSK REDNING: Irlands økonomi er i krise. Nå kan norske miljøvennlige oppdrettsanlegg på land, som Norge har takket nei til, gjøre irene til oppdrettskonger. (Foto: TV 2)

Norsk teknologi skal gjøre Irland til oppdrettskonger

Et norsk selskap kan stå foran et gjennombrudd for landbasert fiskeoppdrett. Det skjer i Irland, fordi norske myndigheter sa nei til prosjektet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Irene er interessert. De har sett for seg en stor utvikling innen akvakultur, og er interessert i ny teknologi, sier oppdrettsgründer Arve Gravdal i det norsk-irske selskapet Niri Ireland til TV 2.

Oppdrettsanlegg-på-land2
Oppdrettsanlegg-på-land2

Etter å ha arbeidet i flere år med et konsept for landbasert oppdrett i Norge, fikk han avslag til å bygge et storskala-anlegg på Vestlandet.

Nå legger Irland alt til rette for at løsningen skal sikre dem økt produksjon av sjømat på land. Velviljen er

PÅ TØRR GRUNN: Slik vil oppdrettsanleggene på land se ut.
PÅ TØRR GRUNN: Slik vil oppdrettsanleggene på land se ut.
forankret helt inn i regjeringen. Det kriserammede landet er nødt til å skape nye arbeidsplasser.

– Jeg tror akvakultursektoren har en stor framtid i Irland. Dette er et av prosjektene som kan ha en god fremtid her, sier juniorminister Sean Connick i det irske landbruksdepartementet til TV 2.

Miljøavfall får verdi

– Som ordtaket sier: «Det er penger i møkk».

Midt i Dublins ambassadeområde sitter Dominic Milmo-Penny i BioPower Group og viser oss planene for bioenergi-anleggene som skal bygges i Irland de neste årene.

Så langt har et av de største ankepunktene mot landbasert oppdrett vært håndteringen av slam og annet avfall.

PENGER: Avfall fra 20.000 tonn oppdrettsfisk gir så mye energi at strømforbruket til 4000 boliger blir dekket. (Foto: TV 2)
PENGER: Avfall fra 20.000 tonn oppdrettsfisk gir så mye energi at strømforbruket til 4000 boliger blir dekket. (Foto: TV 2)

Mens norske oppdrettere slipper avfallet rett ut i sjøen, vil irene samle opp alt og bruke det som råstoff i bioenergi-anlegg.

– En drømmekombinasjon. Man finner knapt to bedre partnere, mener Milmo-Penny.

Beregninger viser at avfall fra 20.000 tonn oppdrettsfisk gir så mye energi at strømforbruket til 4000 boliger blir dekket. I tillegg kan anleggene ta imot slam og avfall fra landbruk, fiskeforedling og annen matproduksjon.

Strøm som ikke utnyttes lokale, kan sendes ut på det nasjonale kraftnettet. Kjølevann kan brukes til fjernvarme eller drivhus. Behovet for fossilt brensel går ned.

Teknoligien er hyllevare, og er allerede tatt i bruk i landbruket i Tyskland.

Se reportasjen fra Irland øverst i artikkelen

Kan gi arbeidsplasser

– Sjømatindustri kombinert med kraft. Vi tjener på avfallet fra fisken og sjømatproduksjonen. Dette kan gi oss økt inntjening, sier direktør Fergus Lowndes, i Niri Ireland.

Etter at planene i Norge ble forkastet, har Niri fått inn ny kapitalt og etablert et nytt styre. Irske myndigheter har lovet å gå inn med opp mot 40 prosent av kapitalbehovet for å komme i gang.

– Vi har løst hovedproblemet. Det er jo helt utrolig bra at en kan utnytte det som vi har sett på som avfall er noe som blir en ressurs i stedet, sier styremedlem Svein Munkejord.

Som tidligere fiskeriminister for Høyre har han stor tro på prosjektet. Dersom det lykkes, tror han løsningen kan føre til oppdrett på helt nye steder over hele verden.

Tvunget til ny satsing

Så langt er det planer om å bygge to eller tre steder i Irland. Vest- og sørkysten av den grønne øye er utpekt som egnede områder for såkalte bioparker der landbaserte anlegg kan bygges.

Og Irland trenger sårt ny vekst og nye arbeidsplasser.

På en halvtom pub i Galway – et par kilometer fra den kommende bioparken - sitter de to kameratene Desmond Nelson og Brian Forde.

– Vi er i krise. Ingen vil investere i landet vårt. Vi er ganske ille ute, sier Nelson.

– Alle mine venner flytter til andre land. Australia, USA og så videre, registrerer Forde.

De er oppgitt over at Irland ligger nede etter finanskrisen med altfor stor satsing på eiendomsutbygging.

ET PARADOKS: Etter å ha arbeidet i flere år med et konsept for landbasert oppdrett i Norge, fikk oppdrettsgründer Arve Gravdal  avslag til å bygge et storskala-anlegg på Vestlandet. Nå satser han på Irland. (Foto: TV 2)
ET PARADOKS: Etter å ha arbeidet i flere år med et konsept for landbasert oppdrett i Norge, fikk oppdrettsgründer Arve Gravdal avslag til å bygge et storskala-anlegg på Vestlandet. Nå satser han på Irland. (Foto: TV 2)

Nå håper regjeringen at sjømatproduksjon kan bli det neste store. Arve Gravdal satser alt, og flytter nå til Irland etter å ha gitt opp satsingen i Norge.

Er det et par adoks at du må til Irland for å satse?

– Ja, jeg må si det. Familien har arbeidet med sjømat i generasjoner. At en ikke får etablere seg med ny teknologi i Norge er litt merkelig, sier Gravdal.