amalie (Foto: Johannessen, Sara)
amalie (Foto: Johannessen, Sara)

Jusprofessor mener UNE er panisk redde

Maria Amelie-saken kunne fått et annet utfall hos Utlendingsnemnda, selv med de lovene vi har i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier jusprofessor Kristian Andenæs, som mener UNE er panisk redde for å åpne for menneskelige hensyn i asylsaker. Han mener nemnda må møte flere av asylsøkerne, så de papirløse får et ansikt.

Marie Amelie og kjæresten Eivind Trædal gikk mandag ombord i dette Aeroflot-flyet på Gardermoen for å bli sendt hjem tilbake til Russland. (Foto: Heiko Junge)
Marie Amelie og kjæresten Eivind Trædal gikk mandag ombord i dette Aeroflot-flyet på Gardermoen for å bli sendt hjem tilbake til Russland. (Foto: Heiko Junge)

– Uproblematisk

Det har gått to uker siden Utlendingsnemnda konkluderte i Maria Amelie-saken. Å avgjøre at hun skulle utvises fra Norge og sendes til Russland var en uproblematisk avgjørelse for nemnda, sier direktør Terje Sjeggestad, også etter all oppmerksomheten saken har fått.

– Dette er en ganske ordinær og ikke tvilsom avgjørelse.

Men så enkelt burde det ikke ha vært, sier flere kritikere. En av dem er professor Kristian Andenæs, som er fagansvarlig for asylrett ved Universitetet i Oslo.

– Det å ta individuelle hensyn i den enkelte sak, det gjøres i veldig liten utstrekning og i mye mindre utstrekning enn det lovgivningen åpner for, sier han til TV 2 Nyhetene.

Jusprofessor Kristian Anden mener UNE har blitt altfor strenge i sin praksis, i frykt for at for mange skal få opphold i Norge.  (Foto: TV 2)
Jusprofessor Kristian Anden mener UNE har blitt altfor strenge i sin praksis, i frykt for at for mange skal få opphold i Norge. (Foto: TV 2)

Panisk redsel

Maria Amelie-saken har åpnet øynene på mange, og media har i de siste ukene vist en rekke eksempler på utvisninger som for folk flest virker urimelige. Professoren mener UNE har blitt altfor strenge i sin praksis, i frykt for at for mange skal få opphold i Norge.

– I norsk utlendingsforvaltning har det bygget seg opp en panisk redsel, sier han.

Redselen er at utfallet i enkeltsaker skal gi for mange opphold. Derfor mener han Utlendingsnemnda bør møte flere asylsøkere personlig, slik man skal gjøre i tvilstilfeller.

Møter bare seks prosent

Når en sak kommer til Utlendingsnemnda (UNE), blir den først forberedt av saksbehandlere i sekretariatet, som har spesialkunnskap om landområdet asylsøkeren kommer fra.

Så er det opp til en nemndleder, som er utdannet advokat, å avgjøre utfallet.

Hvis nemndleder er i tvil om utfallet, kan det kalles inn til nemndmøte. Der får asylsøkeren anledning til å møte nemndlederen og to lekfolk for å forklare seg. Men det skjer bare i seks prosent av sakene.

Sjelden tvil

I 2009 ble 94 prosent av sakene avgjort av nemndlederen uten tvil. Maria Amelie-saken kom aldri til nemndmøte.

– Det forundrer meg ikke, sier professor Andenæs.

– Det er flere saker som ikke har vært i nemnd, som absolutt burde ha vært det.

Advokat Karstein Egeland har jobbet som nemndleder i UNE i sju år. Han mener også at flere saker burde vært vurdert i nemndmøte.  (Foto: TV 2)
Advokat Karstein Egeland har jobbet som nemndleder i UNE i sju år. Han mener også at flere saker burde vært vurdert i nemndmøte. (Foto: TV 2)

Mener flere burde vært vurdert

Han får støtte fra advokat Karstein Egeland, som tidligere har jobbet som nemndleder i UNE i sju år. Han legger vekt på høyt kunnskapsnivå og profesjonalitet blant sine tidligere kollegaer, men han mener også at flere saker burde vært vurdert i nemndmøte.

– Og det er først og fremst fordi at nemndmøte som er lovens hovedregel og utgangspunkt, og det er bare i saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål som unntaksvis skal behandles av nemndleder alene.

Andre saker er verre

Men sjefen for Utlendingsnemnda mener kritikken er feil. De sakene som kommer til nemndmøte, avgjør praksis for alle de andre, forklarer Sjeggestad.

– Det innebærer at det ikke er behov for å forlenge saksbehandlingstida ved å sette nemndmøte når disse viktige spørsmålene allerede er avklart i tidligere lignende saker, sier han.

Han påpeker at nemndlederne ofte må ta avgjørelser som er mye vanskeligere enn i saken til Maria Amelie.

– Hun er tross alt en ressurssterk person, sier han.

Tror Maria kunne fått opphold

Men Sjeggestads tidligere ansatte, Egeland, tror Maria Amelie-saken kunne fått et annet utfall dersom hun fikk komme til nemndmøte. Loven åpner for en mindre streng håndtering enn det UNE praktiserer, mener han.

– Ja, de har i hvert fall en lov som gir hjemmel for å innvilge oppholdstillatelse når det foreligger menneskelige hensyn og en særlig tilknytning til riket, avslutter han.