hc6 (Foto: Yannis VLAMOS / VISUAL Press Age, © Alex)
hc6 (Foto: Yannis VLAMOS / VISUAL Press Age, © Alex)

Chanel

Det klassiske motehuset Chanel med en kjole som gir inntrykk av å være krakelert.