Pressen kastet på dør i Alvdal-saken

Fylkesmannen påla onsdag retten å lukke dørene mens to fosterforeldre forklarte seg i Alvdal-saken. Pressen fikk heller ikke være til stede.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi har ingen virkemidler mot dette, så vi må bare bøye oss, sa tingrettsdommer Tom Urdahl før retten ble lukket og pressen kastet på dør.

Nord-Østerdal tingrett sendte onsdag morgen et brev der de ba Fylkesmannen endre sitt vedtak slik at mediene kunne være til stede, men dette ble ikke tatt til følge.

- Etter fylkesmannens vurdering foreligger det ikke særlig forhold som tilsier at hensynet til offentlighetens behov for innsyn bør tillegges større vekt enn hensynet til at taushetsbelagte opplysninger ikke blir spredt i større omfang enn det som er nødvendig for å ivareta rettens behov for opplysning av saken, heter det blant annet i avgjørelsen fra Fylkesmannen i Hedmark.

Også tirsdag var det strid om lukkede dører eller ikke i Alvdal-saken. Fylkesmannen hadde fritatt ansatte i Alvdal kommune for taushetsplikten og ville at de skulle forklare seg for lukkede dører uten pressen til stede. Etter anmodning fra retten omgjorde Fylkesmannen dette vedtaket, slik at pressen fikk være til stede og kunne referere fra de ansattes forklaringer. (©NTB)