STOR SPENNVIDDE: Lovbruddene i politiet spenner over en lang rekke forskjellige forhold. Ingen av bildene i montasjen har noe med de omtalte sakene å gjøre. (Foto: SCANPIX/MONTASJE (ILLUSTRASJON))
STOR SPENNVIDDE: Lovbruddene i politiet spenner over en lang rekke forskjellige forhold. Ingen av bildene i montasjen har noe med de omtalte sakene å gjøre. (Foto: SCANPIX/MONTASJE (ILLUSTRASJON))

Politimenn sto bak korrupsjon, trusler og overgrep

Her er politietatens skrekkhistorier fra fjoråret.

Spesialenheten for politisaker har offentliggjort en oversikt over hvilke forhold polititjenestemenn ble straffet for i fjor.

Av oversikten kan man lese at det ble tatt ut tiltaler, avsagt dommer og utstedt påtaleunnlatelser og forelegg for politifolk som opptrådte ulovlig.

Spesialenheten for politisaker har offentliggjort en lang liste
  over alle saker de etterforsket i fjor som endte med påtale. (Foto: FAKSIMILE)
Spesialenheten for politisaker har offentliggjort en lang liste over alle saker de etterforsket i fjor som endte med påtale. (Foto: FAKSIMILE)

Det er likevel svært få saker som ender med noe annet enn henleggelse. Av over 1300 saker, endte 49 med en eller annen form for reaksjon i fjor.

– Det har vært rettet kritikk mot Spesialenheten fordi det er for få saker som fører til straffereaksjon. Tiltale skal ikke tas ut med mindre man er overbevist om straffeskyld og er av den formening at denne vil kunne bevises for domstolen, skriver enheten i årsrapporten.

Det har tirsdag ettermiddag ikke lyktes tv2nyhetene.no å komme i kontakt med leder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus. Men i forordet til årsrapporten retter han særlig skarp kritikk mot politiets bruk, eller misbruk, av frihetsberøvelse og arrest:

– Dersom en frist for fremstilling for domstol ikke overholdes, er det etter Spesialenhetens oppfatning et meget alvorlig spørsmål. Vi mener også det kan være grunnlag for å stille spørsmål om politiet, når en mistenkt holdes i politiarrest, gjennomfører etterforskingstiltak og vurderinger i det tempoet som bør kreves, skriver Presthus.

Her er noen av de groveste overtrampene:

••• I Ofoten tingrett ble en politimann dømt til 90 dagers fengselsstraff og mistet dessuten retten til å jobbe i politiet etter at han forsøkte å få UP-tjenestemenn til å skrive ned en lavere hastighet enn den som var målt da han ble tatt i fartskontroll. Han var i tillegg tiltalt for trusler mot sin samboer.

Les mer om den spesielle saken her

••• En politimann som var saksbehandler i en namssak ble i januar 2010 tiltalt for grov korrupsjon. Han ble frifunnet av Brønnøy tingrett i juni 2010, men rettens formann fant det bevist at politimannen hadde opptrådt korrupt. Spesialenheten anket dommen, og ankebehandlingen finner sted i Hålogaland lagmannsrett i februar.

••• En polititjenestemann med ansvar for forebyggende arbeid blant ungdom ble i september tiltalt for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med unge jenter, samt seksuelt krenkende handlinger overfor jenter på internett. Denne saken kommer opp for retten i mai.

Les mer om tiltalen her

••• Det er ikke nødvendigvis greit å hjelpe sine nærmeste: En politimann fikk et forelegg på 10.000 kroner for grov uforstand i tjenesten da han mottok en såkalt utleggsbegjæring mot sin samboer og unnlot å registrere denne saken.

••• En politimann fikk et forelegg på 7500 kroner etter å ha rettet en uladd tjenestepistol mot en person han trodde var en kollega.

••• Da en politimann fikk mobiltelefonen sin stjålet, brukte han politimyndigheten sin for å etterforske saken helt på egen hånd – og stikk i strid med lover og regler. Det har nå straffet seg med et forelegg på 7000 kroner. Politimannen oppsøkte den antatte gjerningspersonens arbeidsgiver og stilte spørsmål om den han trodde sto bak tyveriet.

••• Et forelegg på 10.000 kroner ble straffen for en politimann som brøt taushetsplikten, etter at han hadde varslet sin svigersønn om at politiet hadde opplysninger om at han hadde bestilt ulovlig sprit.

••• At en mistenkt allerede var pågrepet, var tydeligvis ikke nok for en ivrig politimann fra Nord-Troms. For i februar 2010 førte han tjenestehunden han hadde i bånd frem mot en person og lot dyret bite personen i låret. Det til tross for at to andre polititjenestemenn allerede hadde kontroll på personen. Forelegget ble ikke vedtatt, men Nord-Troms tingrett ila mannen en bot på 10.000 kroner.

Les alle beretningene i Spesialenhetens egen oversikt. Flere detaljer om anmeldelser og arbeidet enheten gjør finner du dessuten i årsrapporten deres, som nå er tilgjengelig på nettet. **