Lene måtte føde sin datter i uke 21

– Den vondeste og beste opplevelsen jeg har hatt, forteller Lene.

For to år siden var Lene Bjånesøy Engh lykkelig gravid med lille Nora. I uke 19 kom Lene på ultralyd og fikk beskjed om at barnet høyst sansynlig ikke var levedyktig.

– Det gikk litt over en uke fra ultralyden til vi fikk diagnose. På den uken var vi og tok fostervannsprøve og flere ultralydundersøkelser, forteller Lene til God morgen Norge. – Det var en kaostilstand den uken som er vanskelig å beskrive, men vi fikk tenkt mye på hvor vi ville sette grensene for hva vi ville la dette barnet skulle gå gjennom.

Etter diagnosen var Lene og mannen ikke i tvil. Lene måtte på sykehuset, hun måtte ta en pille og gjennomgå en full fødsel. Dette var i uke 21.

Hør hele hennes historie i videovinduet over!

Uholdbar situasjon

Norske myndigheter utsetter gravide for unødvendig store lidelser ved å nekte dem tidlig ultralyd slik praksis er i våre naboland, mener lederen av Jordmorforbundet, Eva Sommerseth. Hun har tatt doktorgrad om gravide som får beskjed om at barnet i magen har alvorlige og dødelige sykdommer, og som må ta tabubelagte valg.

– Flere av kvinnene i min undersøkelse sa at de begynte å fjerne seg fra barnet etter at de fikk beskjed om at noe kunne være galt. De forberedte seg på at barnet kanskje ikke ville overleve, forteller Sommerseth. En uholdbar situasjon, mener hun.

– Hvorfor ikke da tilby en ultralyd undersøkelse tidligere i svangerskapet. I løpet av første trimester, sier Eva Sommerseth.

Shopper ultralyd

I både Sverige og Danmark innkalles de gravide til en samtale, før de skal til ultralydundersøkelse, slik at de faktisk kan bestemme om de vil ha informasjonen eller ikke.

– Men man vet jo at norske jenter shopper ultralyd på hjørnet. De shopper ultralydundersøkelser fra personer som ikke er kvalifiserte, og så tror de at alt er bra. De går altså i mange uker og tror at alt er bra, sier Sommerseth.

Fantastisk å være gravid

Etter opplevelsen for to år siden, minnes allikevel Lene det hele som en fantastisk opplevelse.

– Det høres sikkert rart ut, og rasjonelt sett så hadde dette sikkert vært mindre belastende om det hadde blitt oppdaget tidligere, sier hun, men det var fantastisk å få oppleve å være gravid i fem og en halv måned.

– Det var selvfølgelig det vondeste som har skjedd oss, men også det fineste og beste som har skjedd, forteller hun.

Etter fødselen fikk Lene og mannen se lille Nora. De fikk ta bilder av henne og tok bildene og minnene med seg hjem. Nå prøver de å bli gravide igjen.

– Nå vil vi automatisk få tilbud om tidligere ultralyd og grundig oppfølging, sier Lene.