stiftelsen organdonasjon
stiftelsen organdonasjon

Folket sier «ja» til organdonasjon

– Likevel klarer vi ikke å utnytte donorpotensialet, skriver Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

I en pressemelding fra Stiftelsen Organdonasjon har sendt ut kommer det frem at Norge er blant de beste i Europa på organdonasjon.

Facebook fikk Stiftelsen Organdonasjon vel 180.000 tilhengere i løpet av året. Da de i begynnelsen av forrige uke lanserte donorapplikasjon for iPhone og Android , var det etter tre dager lastet ned 6000 applikasjoner og den plasserte seg raskt i tet blant de ti mest populære apps.

Les mer om donorapplikasjonen hos Stiftelsen Organdonasjon

– Det er riktig at Norges befolkning er meget positive når de blir spurt om sin holdning til organdonasjon, sier Hege Lundin Kuhle, daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon i pressemeldingen.

– Likevel klarer vi ikke å utnytte donorpotensialet. I 2010 hadde vi 102 donasjoner, akkurat det samme som i 2009. Når vi vet at 2010 var det året organdonasjon ble et av de største temaene i sosiale medier, burde man også forventet en økning i antall donasjoner.

– Vårt mål er 30 donasjoner pr million innbyggere

Jan Bøhler (A), Stortingsrepresentant og lenge engasjert i temaet uttaler ifølge pressemeldingen:

– Vårt mål er 30 donasjoner pr million innbyggere, så det er viktig å holde fokus på dette. Det kritiske punktet er å bygge opp ressurser og kompetanse ved de utpekte donorsykehusene, så de blir bedre istand til å se mulighetene for donasjon, føre samtaler med pårørende, bygge gode medisinske rutiner for å ivareta donoren, osv. Uten dette greier vi ikke å følge opp de positive holdningene til donasjoner i praksis.

– Én donasjon kan redde 7 menneskeliv

– Utfordringen, slik vi ser det, ligger åpenbart på sykehusene. Det hjelper lite med en positiv holdning til donasjon, hvis det ikke blir et godt møte med sykehuset den dagen det virkelig gjelder. Det finnes ingen obligatorisk opplæring av donorpersonell på sykehusene. De har alle en donoransvarlig lege, men de færreste har sykepleiere, back-up leger osv med kunnskap om temaet. Ous Rikshospitalet, som er ansvarlig for opplæringen, er tilgodesett små midler, og kan heller ikke pålegge donorpersonell opplæring, uttaler Lundin Kuhle,

– For å komme videre nå, må sykehusene avsette nok ressurser til donorvirksomheten, det må etableres donorteam på alle donorsykehusene bestående av både leger og sykepleier, og opplæring må bli obligatorisk. Dette må gjelde for sykehus uansett om de kun har én donasjon i året, for én donasjon er et stor tall i denne sammenheng; én donasjon kan redde 7 menneskeliv.

Besøk Stiftelsen Organdonasjons hjemmeside her!