korridor_hulda_gunnlaugsdottir (Foto:  Inger Marie Norstrøm/TV 2)
korridor_hulda_gunnlaugsdottir (Foto: Inger Marie Norstrøm/TV 2)

Korridorpasient nær døden på grunn av plassmangel

I gangen på Ahus var det ikke plass til nødvendig medisinsk utstyr.

På lungeavdelingen på Ahus lå sju pasienter, og det var en av disse som holdt på å dø ute i korridoren. I to dager har TV 2 forsøkt å få vite hva som hendte, men først torsdag fikk direktøren kunnskap om saken.

– Vi fikk en avviksmelding i løpet av dagen om en hendelse, sier direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved Akershus universitetssykehus.

Gikk innpå de ansatte

Uavhengig av hverandre har flere ansatte kontaktet TV 2 om hendelsen, som har gått sterkt inn på de som var på jobb.

Tips om denne hendelsen eller har tips om Ahus? Kontakt TV 2s reporter

En av pasientene var så dårlig at legene umiddelbart ville koble ham til en pustemaskin. Ifølge TV 2s kilder klarte ikke de ansatte dette – rett og slett fordi det ikke var fysisk plass ute i korridoren til utstyret pasienten trengte.

Reddet av gjenoppliving

Flere ansatte skal desperat ha ringt rundt til andre avdelinger for å få hjelp, uten å lykkes. Til slutt skal pasientens hjerte og pust ha stanset opp, og vedkommende var i ferd med å dø.

I all hast startet gjenoppliving av pasienten – og personalet fikk i gang hjertet og pustefunksjonen.

– Du fortalte oss tirsdag at det er helt trygt for pasientene å ligge i korridoren. Det er ikke noe risiko for pasientene, gjentar du det samme i dag?

– Ja, fastslår direktør Gunnlaugsdottir.

Vurderer å melde til Helsetilsynet

Umiddelbart etter pasientens illebefinnende skal en lege ha ropt at «dette skal rapporteres til Helsetilsynet».

– Beklager du dette i dag?

– Det jeg beklager er at vi ikke visste om hendelsen før du gjorde meg oppmerksom på det. Men nå gjennomgår vi den saken, og så skal vi se hva som har skjedd. Det tar et par dager, så vil vi melde det til Helsetilsynet om det er en sak som skal meldes, sier Gunnlaugsdottir.

Rekordhøyt korridortall

Alle TV 2 har snakket med om saken sier at den bare har én forklaring – ressurssituasjonen på sykehuset.

Pasienter ved sykehuset må ligge i korridorer hvor det ikke engang er stikkontakter, og hvor den eneste muligheten til å tilkalle hjelp fra leger og sykepleiere er ved å rope.

Natt til tirsdag lå det 27 pasienter rundt omkring i korridorene på Ahus – et rekordhøyt tall. Ved nyttår fikk sykehuset ansvar for 160.000 nye innbyggere etter at Aker sykehus ble nedlagt.