BSU ØKNING: Rekordhøy vekst på 17,4 prosent fra året før.  (Foto: Colorbox)
BSU ØKNING: Rekordhøy vekst på 17,4 prosent fra året før. (Foto: Colorbox)

Pensjonssparing er ikke alltid det viktigste

Viktigere med livsforsikring enn pensjonssparing for de unge, mener pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.

– Pensjon er mye mer enn det vi vanligvis tenker på, sier Alexandra Plahte, pensjonsrådgiver, til God morgen Norge.

«Det er så langt frem!», tenker vi mellom 30 og 40 pluss. Da tenker vi på alderspensjonen. Men Plahte understreker at det kan smelle i morgen.

– Uførepensjon er også pensjon.

Ville du heller brukt penger på en livsforsikring enn på pensjonssparing?

I forhold til død og uførhet: Ja! Unge mennesker har kanskje mer enn nok når de er i etableringsfasen. De sparer kanskje uten å være klar over det, i forhold til nedbetaling av boliglån for eksempel. Det å vite at man er dekket dersom uhellet skulle være ute i morgen synes jeg er vel så viktig, om ikke viktigere for de unge, sier Plahte.

Vi må jobbe lengre

Vi mellom 30, og 40+ må jobbe lengere enn generasjonen før oss.

– Det er fordi levealderen forventes å øke, sier Plahte.

Kostnadsøkningen for at vi skal leve lengere har før blitt sendt til de yrkesaktive. I det nyes systemet er det en regning vi må ta selv. Da har vi to alternativer; Enten får vi lavere pensjon. Hvis ikke, må vi kompansere med å jobbe lengere, og vente med å ta ut pensjon.

Tidligere har det vært sånn at de 20 beste årene blir lagt til grunn. Da kunne man trappe ned de resterende 20 årene uten at det spilte noen rolle pensjonsmessig så lenge inntektene var over grunnbeløpet. Nå er det sånn at hvis vi for eksempel jobber 50 prosent i fem år, og det ikke er relatert til omsorg for barn, da må vi jobbe fem år til hvis vi skal ha utbetalt den samme pensjonen. Alle år teller i de nye opptjeningsregler.

Pensjonsekspert Alexandra Plahte mener enkelte grupper kommer godt ut av pensjonsstriden.
Pensjonsekspert Alexandra Plahte mener enkelte grupper kommer godt ut av pensjonsstriden.

Regnestykket

Alexandra Plahte har et eksempel:

Hvis jeg har 430.000 kroner i inntekt i år. Da sier NAV at jeg skal få 18,1 prosent på en fiktiv konto. Det vil si at jeg får cirka 77.000 kroner inn på pensjonskontoen min. Da er spørsmålet: Hva er antatt levealder for min generasjon, og når skal jeg ha ut pengene? Hvis jeg skal ha de ut ved 62, så deler du det på antall år fra 62 til antatt levealder. Er du født i 1975 så blir det ca 3.600 i livsvarig pensjon.

Dette gjelder pensjonen fra NAV. Vider har du også en pensjon gjennom arbeidsgiveren. Noen har i tillegg også en privat pensjonssparing.

Fødselspermisjon teller

Påvirker det pensjonen dersom man er ute i fødselspermisjon?

– Med den nye opptjeningsmodellen har man høyere opptelling hvis man er hjemme med omsorg for små barn, altså barn under skolepliktig alder. Da skal du få pensjonsopptelling som om du hadde tjent det som heter 4,5 ganger grunnbeløpet, som er cirka 340.000 kroner. Det godskrives deg på pensjonskontoen, enten du jobber litt ved siden av, eller er hjemme fulltid.

Har du spørsmål om pensjonen din?

For å få greie på hva som er de reelle tallene for enhver: gå inn på nettsidene til NAV eller ring til NAV -ny pensjon 21 07 40 00. Der kan du få informajsjon om hvordan du ligger an. Hva er konsekvensene hvis jeg nå trapper ned? Hva om jeg jobber redusert et halvt år eller et år?

For å vite hva du får gjennom arbeidsgiver, ta kontakt med pensjonsleverandøren. Spør hvilken ordning du har. Hva får jeg i tillegg til det som kommer fra folketrygden? En gang i året skal du få en oversikt som sier hva du ligger an til å få dersom du jobber hos arbeidsgiveren helt fram til du pensjonerer deg.

Ta kontakt med tidligere arbeidsgivere. Hva har du fått av fripoliser. Saml og ordn opp i disse.

Når det kommer til privat pensjonssparing mener Plahte at altfor mange begynner i den enden. Hun anbefaler å begynne med å få en oversikt over hva du ligger an til å få fra NAV og gjennom arbeidsgiveren. Etterpå kan du ta stilling til om du faktisk trenger mer, eller ikke.

Hvordan vet man hva man trenger. Er man 40 år i dag har man jo ingen idé om hvilke forbruk man vil ha midt i 60-årene?

– Du må gjøre deg opp en mening om hvor lenge du har tenkt til å jobbe. Pensjonen er nå løsreven fra fratreden. Det betyr at du kan ta ut pensjon samtidig som du jobber. Og se på hvilken spareform som passer deg. Det er tusen måter å spare på. Et godt råd er å investere i en ekstra leilighet, mener Plahte.