Simba og Paracetamol_275 (2 (Foto: Privat)
Simba og Paracetamol_275 (2 (Foto: Privat)

Her koster én pakke Paracet fem kroner

Jan er rystet over norske Paracet-priser.

– Noen må tjene grovt, sier Jan Steensrud (60) til TV2 hjelper deg.

Han er oppgitt over det norske prisnivået på paracetamol og andre reseptfrie legemidler. Steensrud mener at prisene i Norge er unaturlig høye i forhold til andre europeiske land.

– Da jeg var på tur til Aberdeen i Skottland betalte jeg 49 cent for en pakke med Paracet. Det tilsvarer omtrent 5 kroner, sier han.

– I Danmark for eksempel betaler man halve prisen av det man gjør her til lands, fortsetter Jan.

En prisundersøkelse gjort av Statens legemiddelverk forteller at 20 tabletter Paracet har en snittpris på 33,53 kr i Norge.

Les også: Internasjonal storaksjon mot illegale apotek

– Nordmenn har god betalingsevne

Apotekerforeningen har ingen kommentar til prisene i Norge. De ønsker heller ikke å mene noe om de store forskjellene innad i Europa.

– Det er markedet og etterspørselen som bestemmer prisene. Nordmenn har dessuten god betalingsevne, sier Jostein Soldal, informasjonssjef i Apotekerforeningen.

En undersøkelse gjort av Legemiddelverket forteller likevel at prisene på en del reseptfrie legemidler i norske apotek har økt med over 30 prosent fra 2003 til 2010.

Legemiddelverket har som oppgave å regulere prisene på reseptbelagte medisiner, men har ingen kontroll over hva reseptfrie medisiner koster.

– Det er opptil utsalgsstedene selv å prise de reseptfrie legemidlene, sier seksjonssjef Helga Festøy til TV2 hjelper deg.

Les også: – Må beskyttes mot farlig helsekost

– Apotekene sitter igjen med store avanser

Produsentene av legemidlene ønsker heller ikke å mene for mye om prisene i Norge. Erling Ulltveit, seniorrådgiver i Legemiddelindustriforeningen (LMI), forteller likevel at apotekene sitter igjen med store avanser.

– Produsentene har ikke kontroll over den endelige prisen. Det er fri pris i alle handelsledd. Det er derfor opp til apotekene selv å fastsette utsalgsprisen, sier Ulltveit.

– Vi har imidlertid sett at konkurranse fra dagligvarehandelen har hatt en positiv effekt for de reseptfrie legemidlene som selges der. LMI er positiv til at flere reseptfrie legemidler blir solgt utenom apotek. Det vil forbrukerne tjene på, sier Ulltveit.

Dyrt å sende legemidler til distriktene

Apotek 1 tar 37,90 kr for 20 tabletter med Paracet. De ønsker ikke å kommentere hva slags avanse de sitter igjen med, men er ikke enige i at påslaget er for høyt. Markedsdirektør Geir Eide forteller dessuten at det er flere grunner for at prisene er høyere i Norge enn i andre land.

– Det er kostbart å distribuere legemidler til grisgrendte strøk. Momsen på legemidler er på 25 prosent, dessuten varierer prisene fra leverandørene mer. Prisene er basert på en kalkyle, mer vil jeg ikke si.

Seksti år gamle Jan Steensrud har nå fått nok av prisene i Norge, og handler alle reseptfrie medisiner konsekvent fra utlandet.

– Noen av mine ansatte bor i Danmark, de kjøper alltid med seg Paracet. Jeg skjønner ikke at Nordmenn godtar disse prisene, sier han irritert.

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter