PLEIER: Ranveig Haukenes er mannen Alfs høyre hånd. Men hun får dårlig betalt for arbeidet hun utfører. 
 (Foto: TV 2 )
PLEIER: Ranveig Haukenes er mannen Alfs høyre hånd. Men hun får dårlig betalt for arbeidet hun utfører. (Foto: TV 2 )

Pleier mannen fulltid for 100 kr dagen

Nå vil regjeringen gjennomgå omsorgslønnsordningen for å gjøre den mer rettferdig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at TV 2 gjennom en rekke reportasjer avslørte at flere enn 3000 står i sykehjemskø, bevilget politikerne en milliard ekstra kroner til eldreomsorg.

Halvparten av all omsorg utføres av private

I dag blir halvparten av alt omsorgsarbeid utført av familie og frivillige. Men bare 9121 personer får omsorgslønn, sier kommunaldirektør Karen Kaasa.

Hun leder det regjeringsutnevnte Kaasa-utvalget som skal levere enn innstilling om omsorgslønnsordningen innen 1. juni.

Veldig store forskjeller

I romjulen har hun jobbet med å samle statistikk om omsorgslønnsordningen. Det er foreløpig ikke klart hvor store summer som utbetales i omsorgslønn, men Kaasa sier det er veldig store forskjeller fra kommune til kommune.

Omsorgslønn er kommunens betaling til pårørende eller frivillige som har omsorg for eldre, syke eller funksjonshemmede i deres hjem.

Døgnpleie til 100 kroner dagen

En av dem som i dag får omsorgslønn er 60 år gamle Ranveig Haukenes.

Hun pleier sin alvorlig syke mann hjemme døgnet rundt og får 100 kroner dagen.

Møt paret i Lørdagsmagasinet 1. nyttårsdag klokken 18.50.

Da paret fortalte sin historie i et leserinnlegg Bergens Tidende fikk de massiv støtte for at nivået på omsorgslønn er for lavt.
De fikk også høre historier om fortvilte pårørende som følte de kjempet forgjeves for å få omsorgslønn.

Det er den enkelte kommune som avgjør hvem som får omsorgslønn og størrelsen på beløpet.

– Det er mange der ute som gjerne vil stelle sine syke, men da må kommunene gi mer omsorgslønn, sier Ranveig Haukenes.

Seks år uten ferie

For sju år siden falt Alf Haukenes om på jobb. Byggtapetsereren har en uhelbredelig sykdom kalt Poems syndrom som lammer muskler, nerver og lunger.

– På 6 år har vi ikke hatt ferie, sier Ranveig Haukenes.

– Han kan ikke bruke hendene, kan ikke knappe igjen en knapp, så han må ha hjelp til sånne ting som det. Ja, det er noe av det verste, for hendene er helt krokete. Jeg er høyrehånden hans, og det trenger en person som føler seg mer eller mindre hjelpeløs, forklarer hun.

I mai søkte Haukenes om omsorgslønn for at Ragnhild skulle få betalt for å ta seg av sin alvorlig syke mann døgnet rundt.

– Da hadde overlegen på medisin og overlegen på nevrologen, og på lungeavdelingen, og fastlegen, alle hadde skrevet brev til fylkesforvaltningen her, om at han trengte meg hjemme og hvis ikke jeg var til stede så måtte han på sykehjem, sier hun.

TV 2 Nyhetene har vist i en serie reportasjer at flere enn 3000 personer står i sykehjemskø.

– Du dør vel kanskje i køen, for å si det brutalt, sier 65 år gamle Alf Haukenes.

Tilbudt sykehjemsplass uten å søke

Overraskelsen var derfor enorm da han som ikke hadde søkt, ble tilbudt sykehjemsplass.

Samtidig som hans demente svigermor på 89 år, som hadde søkt om sykehjemsplass, fikk avslag.

– Da måtte Ranveig tatt moren hjem her mens jeg var på sykehjem. Ser du galskapen? spør Alf.

Han takket nei til sykehjemsplass, og mener mer av pengene han sparer samfunnet skal gå til omsorgslønn til Ranveig som steller ham døgnet rundt. I dag får hun 100 kroner dagen.

Sparer kommunen for flere tusen kroner

– Det er ingenting i forhold til det som kommunen sparer i sykehjemsplass. Det koster jo 6000 til 8000 kroner døgnet, sier han.

– Det er jo absolutt en heldagsjobb. Jeg må opp om natten og hjelpe ham fordi han bruker pustemaskin som må tømmes for kondens, forklarer Ranveig.

– Det er så urimelig at de ikke kan lønne Ranveig med noe omsorgslønn mer enn 8 timer i uken. Hun gjør jo en så samfunnsmessig nyttig jobb, sier Alf.

Paret fikk avslag på anken til Fylkesmannen men får massiv støtte fra andre i at omsorgslønnsordningen ikke strekker til. Stortingsrepresentantene Laila Dåvøy (KrF) og Kjersti Toppe (Sp) er blant dem som tar til orde for mer støtte til familiene.

Familier ønsker valgfrihet

Mer enn en tredel av de som mottar omsorgslønn i dag pleier syke barn.

Et alternativ som utvalget vurderer er å skille mellom omsorgslønn for dem som pleier barn og dem som yter omsorg for eldre.

Lørdagsmagasinet har også snakket med en barnefamilie som er så utslitt av kampen for omsorgslønn at de ikke orker å stille på TV. En 10-åring gammel jente ble tilbudt sykehjemsplass istedenfor at mamma fikk omsorgslønn.

– Hvorfor kan de ikke da lønne de som vil være hjemme til stede sånn at den som er syk kan få et såpass normalt liv som mulig? spør Ranveig Haukenes.

Hvis ektefeller, foreldre eller barn hadde fått omsorgslønn som dekker litt mer av tiden det tar å stelle alvorlig syke kan også sykehjemskøen reduseres.

Med stadig flere eldre og pleietrengende er det nødvendig med flere tiltak for å dekke på behovet for pleie. Kaasa-utvalget skal se nærmere på hva som er offentlig og privat ansvar.

– Hvis alle skal overlates til det offentlige er det for få hender til å ta seg av det, sier Haukenes.