Tove Paule (Foto: Scanpix)
Tove Paule (Foto: Scanpix)

Idrettspresident Tove Paule gir seg

Tove Paule har i dag meddelt leder av valgkomiteen at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg på Idrettstinget i mai 2011.

– Jeg har hatt syv spennende og utfordrende år i Idrettsstyret. Fire nye år er lang tid å forplikte seg til, sier idrettspresident Tove Paule.

– Det har vært fine år, og jeg har trivdes svært godt, men nå er tiden inne til å la andre slippe til. Jeg har lyst til å søke nye utfordringer mot slutten av yrkeskarrieren, sier Paule.

Under det ekstraordinære idrettstinget i 2004 ble Paule ble valgt inn i Idrettsstyret. Deretter ble hun valgt til Norges første kvinnelige idrettspresident etter en klar valgseier over Roald Bergsaker.

– Den kanskje mest utfordrende saken i min presidentperiode har nok vært avgjørelsen og vedtaket om ikke å søke OL til Tromsø i 2018 sier Paule. I Paules periode har det vært en svært positiv utvikling av Idrettsforbundets økonomi.

– Stram og trygg styring gjør at Idrettsforbundet er i en robust økonomisk situasjon. I tillegg har vi jobbet hardt med å bedre rammevilkårene generelt for norsk idrett og frivilligheten, blant annet gjennom innføringen av ulike kompensasjonsordninger for merverdiavgift, slutter Tove Paule.

Leder for komiteen, Arvid Sulland uttaler:

– Hun ga på et tidlig tidspunkt signaler om usikkerhet på om hun ville stille til gjenvalg. Tove Paule har etter valgkomiteens oppfatning og tilbakemelding vært en god president for norsk idrett. Hun har lagt ned et stort arbeid, alltid vært godt forberedt, har et stort kunnskapsregister og et ekte hjerte for aktiviteten. Det har vært imponerende å registrere hvordan hun har stilt opp på alle typer mindre arrangementer, ikke bare de største som NM, VM og OL. Når Tove nå velger å ikke være kandidat, betyr det at vi får en ekstra stri jobb fram til innstilling skal foreligge 1. mars, slutter Arvid Sulland.