MER EFFEKTIV: Færre kuer gir mer melk enn for 50 år siden. (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)
MER EFFEKTIV: Færre kuer gir mer melk enn for 50 år siden. (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)

Færre kyr melker mer

Antall kyr er halvert, men melkeproduksjonen har likevel økt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske bønder produserer i dag mer enn dobbelt så mye korn og kjøtt som for 50 år siden. Det går fram av boka Landbruket i Norge 2009 fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Spesielt er det grunn til å merke seg den sterke veksten i produktiviteten, at det i dag blir produsert langt mer fra hvert enkelt dyr og hvert dekar jord enn det som var tilfelle for 50 år siden, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Mer kylling

I løpet av de siste 50 årene er melkeproduksjonen per ku i Norge mer enn doblet. I 1959 produserte 594.000 kyr 1417 millioner liter melk. I 2009 var antall kyr redusert til 240.000, men likevel var produksjonen økt til 1506 millioner liter.

Fra 1959 - 2009 har kjøttproduksjonen økt fra 33,5 kilo til 65,5 kilo per innbygger. Sammensetningen har endret seg mye i perioden: Mindre storfe og sau/lam, mens svin har holdt stillingen. Fjærfekjøtt har økt fra 2,5 til 26 prosent av produksjonen.

Rundballer

Gjennom de siste 50 årene har jordbruksarealet i drift vært ganske stabilt. Samtidig er vi blitt flere. Jordbruksarealet per nordmann har dermed blitt redusert fra 2,8 til 2,1 dekar, noe som er svært lavt i verdenssammenheng. Nærmere 90 prosent av arealet blir brukt til å produsere dyrefôr. (©NTB)